1515
AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari– 30 juni 2020

VD-ORD
”Andra kvartalet har till stor del präglats av Covid-19 pandemin och åtgärder som skett för att förhindra spridningen av viruset. För AroCells del har det inneburit förändrade rutiner på kontor och laboratorium, inga fysiska möten med kunder eller partners samt en begränsad möjlighet till möten med våra kliniska partners. Detta har naturligtvis påverkat vår försäljning av AroCell TK 210 ELISA mycket negativt samtidigt som vi nu ser en återgång till ökade kontakter och större intresse för vår produkt. Verksamheten har dock kunnat fortsätta med oförminskad kraft och fokus har varit på inlämnande av 510 (k) ansökan till FDA i USA och förstärkning av vår IP portfölj.”

Michael Brobjer, VD

Sammanfattning av perioden 1 april – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (127) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -6 195 (-4 915) KSEK
 • Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -4 419 (-4 060) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,12) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 51 428 (21 435) KSEK

Sammanfattning av perioden 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 64 (203) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -11 669 (-10 202) KSEK
 • Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -9 488 (-8 462) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,26) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 51 428 (21 435) KSEK

*Kassaflödet från den löpande verksamheten samt förändring av rörelsekapital.

Väsentliga händelser under perioden 1 april – 30 juni

 • Ny expertgranskad artikel har publicerats i tidningen BioTechniques, där AroCell TK 210 ELISA visar högre känslighet jämfört med andra TK1 ELISA-analyser.
 • AroCell har lämnat in en internationell (PCT) patentansökan avseende användningen av Tymidinkinas 1 (TK1) för att förutsäga förekomsten av och diagnostisera Mykoplasmapneumoni, samt klassificeringen av luftvägsinfektioner.
 • Ny expertgranskad vetenskaplig artikel om TK1 har blivit publicerad i tidskriften BMC Cancer. Resultaten visade att TK1 har potentialen att användas som biomarkör för tidig behandlingsrespons hos patienter med bröstcancer.
 • Under maj månad lämnade AroCell in en ansökan för 510 (k) clearance till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) gällande sitt AroCell TK 210 ELISA kit.
 • AroCell har utökat CE-märkningen för AroCell TK 210 ELISA för klinisk användning inom cancerbehandling, till exempel för indikationen bröstcancer.
 • AroCell har fått ett godkännandebesked av det europeiska patentverket (EPO) för patentansökan avseende AroCells egenutvecklade monoklonala antikroppar som används i AroCell TK 210 ELISA.
 • Två postrar om TK1 och AroCell TK 210 ELISA har presenterats och publicerats online på American Association of Cancer Research 2020 (AACR 2020).

Väsentliga händelser efter perioden

 • Patentansökan avser AroCells egenutvecklade monoklonala antikroppar beviljades av det japanska patentverket.
 • AroCell genomförde en förändring i bolagets ledning. Cecilia Ahlin avslutade sin anställning som Chief Medical Officer. Gunnar Steineck, professor i onkologi har utsetts till interim CMO.
 • AroCell inledde ett nytt samarbete med University of Rome la Sapienza för att utvärdera Tymidinkinas 1 (TK1) och PSA som respons biomarkörer efter hormonterapi hos kastrationsresistenta prostatacancer patienter.

Delårsrapport 1 januari– 30 juni 2020 (Länk)

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?