1515
Annons
Pressrelease: Delårsrapport Q2 2021 för SaveLend Group AB (publ)

SaveLend Group AB (publ) redovisar idag rapporten för det andra kvartalet 2021.

Andra kvartalet 1 april– 30 juni 2021
Belopp inom parentes avser samma period föregående år 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 21,1 MSEK (12,1 MSEK), en ökning med 75 %
 • Justerad EBITDA uppgick till -2,1 MSEK. Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med 8,7 MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -10,8 MSEK (-2,5 MSEK)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,9 MSEK ( -4,1 MSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till -13,1 MSEK (-4,3 MSEK)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,29 SEK (-1,27 SEK)

Första halvåret 1 januari– 30 juni 2021
Belopp inom parentes avser samma period föregående år 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 40,2 MSEK (24,2 MSEK), en ökning med 66 %
 • Justerad EBITDA uppgick till -2,8 MSEK. Jämförelsestörande poster1 påverkade resultatet med 8,7 MSEK, 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,5 MSEK (-5,1 MSEK)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,5 MSEK ( -8,2 MSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till -16,0 MSEK (-8,4 MSEK)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,36 SEK (-2,42 SEK)

Händelser under perioden

 • Välkomnade fackförbundet Akavia som kund på faktureringsplattformen. Den hittills största kunden mätt i antal fakturatransaktioner
 • Inledde samarbete med Fastum om fakturering. Affären ökar SaveLends intäkter med cirka 2 miljoner SEK per år
 • Ökade volymer genom partnerskapet med Mobility46 AB, vilket väntas öka SaveLends intäkter med cirka 1 miljon SEK per år inom 12 månader
 • Skrev avtal med ZignSec om digital identifiering för kunder i hela Europa
 • Namnbyte från Savelend Credit Group AB (publ) till SaveLend Group AB (publ)
 • Stämman beslutade att omvälja Robert Andersson, Bo Eng­ström, Birgit Köster Hoffmann, Ludwig Pettersson och Johan Roos till ordinarie ledamöter. Samt att välja Carl-Richard Hägg­man, Helena Möller och Jan Sjödin till nya styrelseledamöter
 • Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximal utspädning om 20 %
 • SaveLend Group AB:s noteringsemission tecknades till 682 procent och handeln av SaveLend Groups aktier inleddes på Nasdaq First North Growth Market den 9 juni 2021 under kortnamnet (ticker) YIELD
 • Rekryterade Martin Brändefors som operativ chef. Tjänsten tillträddes 2 augusti

Händelser efter perioden

 • Carl-Richard Häggman kommer, på grund av förändrade förutsättningar i sin arbetssituation, ha begränsat med tid och kommer därför att lämna SaveLends styrelse.

VD-ord
Ett händelserikt kvartal har passerat, där vår varumärkeskampanj Money shouldn’t sleep har ökat vår kännedom ordentligt. Till detta har vi lanserat två större samarbeten, samt genomfört en lyckad notering av vår aktie på Nasdaq First North. 

Vi ser ett fortsatt stort intresse från aktie­ägare att bli investerare på platt­formen! Många attraheras av möjlighet till avkastning två gånger, först som ränta på investeringen och sedan som värdeök­ning av aktien.

Ännu ett rekordkvartal har passerat både gällande omsättning och kapital på in­ve­st­eringsplattformen. Detta samtidigt som en del av våra resurser fick allokeras till vår notering på Nasdaq First North. Intäkterna under kvartalet uppgick till rekordhöga 21,1 MSEK, med ett justerat EBITDA på -2,1 MSEK. Vi justerar för kostnader (8,7 MSEK) kopplade till noteringen eftersom de gör det svårare att jämföra med ett normalt kvartal.

Kapitalet på investeringsplattformen uppgick till 373 MSEK, en ökning med 68 % från föregående år och 24 % från före­gående kvartal. Våra privatinvesterare på plattformen har haft en genomsnittlig avkastning om 10,07 % i årstakt. 

Intresset för vår notering på Nasdaq First North var mycket stort och erbjudandet övertecknades med 682 %. Första dag för handel var den 9 juni och i samband med detta tillfördes koncernen 41,6 MSEK efter emissionskostnader. Vår finansiella ställning är därmed stark. Jag tycker att det är oerhört positivt att över 13 000 konton sökte tilldelning i noteringen varav 1 200 fick tilldelning. Spridningsemission tecknades i princip uteslutande av kunder på vår investeringsplattform!

Jag är övertygad om att kapitaltillskottet och den ökade transparensen som kommer från att vara noterad kommer att underlätta vår expansion, både på befintliga och nya marknader, i diskussioner med potentiella partners och förvärvsobjekt samt inte minst att synliggöra synergierna mellan att vara aktieägare i SaveLend Group och investerare på plattformen. Som aktieägare har du redan nu förmåner i form av lägre avgifter på plattformen och vi kommer kontinuerligt att se över och förbättra detta erbjudande.

Eftersom detta är första delårsrapporten som noterat bolag är det på sin plats att beskriva vilken typ av bolag som SaveLend Group är och hur vi ser på aktiemarknaden. Vi är långsiktiga och detta kommer reflekteras i de beslut vi tar och avvägningar vi gör. Vår strategi, som vi är övertygade kommer leda till långsiktigt aktieägarvärde, är att:

 • Vi kommer fortsätta att sätta våra kunder i första hand och utveckla lösningar som de älskar.
 • Våra investeringsbeslut, så väl i produkt som i förvärv, kommer inte att vara drivna av marknadens kortsiktiga förväntningar utan utifrån vår långsiktiga vision. 

Plattformarna skalar
Vi är ett tech-bolag och jag kan glädjande konstatera att våra plattformar har skalat bra under den senaste tidens volym­ökningar. Under kvartalet lanserade vi bland annat vårt nya gränsnitt för inlogg­ade investerare på SaveLend.se. Detta är en markant förbättring och har tagits emot väldigt bra av våra kunder. Vi presenterade också ett samarbete med ZignSec vilket kommer att hjälpa oss när vi tar plattformen över Europa och välkomnar kunder från fler länder. Till detta har vi på faktureringsplattformen implementerat två av våra största kunder till dags datum - Akavia och Fastum. 

Vi har under kvartalet förmedlat den första köpta fakturan i Finland och kommer öka takten under kommande kvartal. Både Finland och Polen har haft striktare lock-downs än Sverige med anledning av pandemin. Detta har gjort att verksamheten gått långsammare än planerat men båda länderna öppnar nu upp i takt med vaccineringen och utsikterna ser bättre ut än på länge. 

Nya medlemmar i styrelse och ledning
Vi har det senaste året stärkt vår organisation för att säkerställa att vi kan möta fortsatt stort inflöde av kunder. En av de sista pusselbitarna i lednings-gruppen blir Martin Brändefors som välkomnas som COO från augusti.
Han kommer närmast från Klarna där han var globalt ansvarig för outsourcing.

Vi stärkte även styrelsen på årsstämman då Carl-Richard Häggman, Helena Möller och Jan Sjödin valdes in. De har bland annat erfarenhet från toppositioner på Finansinspektionen, iZettle, Klarna, och Sinch. I september tillträder även vår nya IR-chef Lina Brattström som närmast kommer från ett annat noterat bolag. På grund av ändrad arbetssituation, har Carl-Richard Häggman bett om att bli entledigad från styrelsen. Jag önskar honom lycka till i hans operativa roll och jag är glad att han är kvar som bollplank till mig.

Detta sammantaget gör att jag är bekväm med att kommunicera att jag kommer arbeta något mindre än normalt fram till nyår då jag under sommaren fick diagnosen testikelcancer. Prognosen är mycket god och jag har redan kommit en bit in på behandlingen och mår bra. Jag kommer under hösten främst fokusera på vår förvärvsagenda och bolags­­styr­ning. Skägget och håret må vara ett minne blott för nu, men att vi fortsätter leverera på våra löften är en självklarhet.

Vi förväntar oss en högre aktiveringsgrad (hur stor del av kapitalet som är utlånat) på det insatta kapitalet på plattformen, men ett något lägre totalt inflöde av nya investeringskronor då det är sommar. Med tidigare nämnda nya storkunder på faktureringsplattformen väntar vi oss tillväxt även kommande kvartal.

För ytterligare information:
Ludwig Pettersson, VD
Telefon: +4673-073 12 81
E-post: ludwig.pettersson@savelend.se
www.savelendgroup.se

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB
Telefon: 0768-532822
E-post: info@corpura.se
www.corpura.se 

Om SaveLend Group
SaveLend Group AB, 559093–5176, är ett fintech-bolag med cirka 50 anställda, fördelade på tre kontor i Sverige, Finland och Polen. Verksamheten utgår från investeringsplattformen SaveLend och faktureringsplattformen Billecta. Investeringsplattformen gör det möjligt för olika typer av investerare att få exponering mot olika former av krediter såsom företags- och konsumentkrediter samt fakturaköp. Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringssystem, innehållandes bland annat kundreskontra, avisering och finansieringslösningar.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera