Årsstämma PolyPlank AB

PolyPlank AB (publ) har hållit årsstämma på Bolagets kontor, Färjestaden, Öland. Samtliga beslut togs enligt styrelsens förslag.

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 • Stämman beslutade att behandla det uppkomna resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
 • Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året.
 • Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter skall vara fyra och inga suppleanter.
 • Stämman beslutade omval av de ordinarie ledamöterna; Leif Jilkén, Henrik von Heijne, Annika Fernlund och Mette Wichman. Till ordförande valdes Annika Fernlund.
 • Stämman beslutade omval av BDO Mälardalen AB med auktoriserad revisor Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade om omval av Jan-Åke Karlsson (sammankallande) och Mette Wichman till valberedningen i PolyPlank AB.
 • Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission. Emissionen skall kunna innefatta betalning via kvittning eller apport. Teckningskurs skall vara marknadsmässig.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           070 586 92 57

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 kl 14:30 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se 

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

 


Bilaga

Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?