1515
VERTICAL VENTURES RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2020

VERTICAL VENTURES RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2020

KVARTAL 3, 2020

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 2 KSEK (1 117 KSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -1 135 KSEK (-14 264 KSEK)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -1 135 KSEK under kvartalet (-16 355 KSEK)
 • Huvudaktieägarna, Crafoord Capital Partners AB och Dividend Sweden AB lämnar ett villkorat aktieägartillskott om 1 500 000 kr. Tillskottet kommer att återbetalas i samband med att förvärvet av Arcane Crypto AS genomförs.

KVARTAL 1-3, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick för kvartal 1-3 till 7 KSEK (3 519 KSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för första halvåret till -1 038 KSEK (-2 926 KSEK)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för första halvåret till -2 173 KSEK (-17 190 KSEK)
 • Stämman beslöt att anta ny lydelse i bolagsordningen - en höjning av gränserna för aktiekapitalet (§4).
 • Stämman beslöt om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 • Vertical Ventures avbryter processen om förvärv av Tongdow E-Commerce Group Co. Ltd.
 • Vertical Ventures ingår avtal om förvärv av Arcane Crypto AS i augusti månad. Målsättning om slutförande under fjärde kvartalet 2020.
 • Den extra bolagstämman som utlysts till den 28 september, för att godkänna förvärvet av Arcane Crypto AS ställdes in. Det kommer att kallas till en ny extrabolagsstämma inom kort.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Inga händelser efter rapportens utgång.

Hela rapporten för årets första nio månader finns tillgänglig på Bolagets hemsida:

https://investor.verticalventures.se/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2020 kl. 08:45 CET.

Stockholm 2020-10-06

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)
E-post: info@verticalventures.se
Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vertical Ventures Pressrelease 2020-10-06.pdf
Vertical Ventures Delarsrapport Q3 2020.pdf

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se http://www.mangold.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?