1515
Annons
Tessin Nordic Holding AB (publ) meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram I 2022/2025 och incitamentsprogram II 2022/2025

Vid årsstämma den 18 maj 2022 i Tessin Nordic Holding AB (publ), org.nr 559085-5721, (”Bolaget” eller ”Tessin”) beslutades att införa incitamentsprogram I 2022/2025 som riktas till medlemmar av koncernledning och andra ledningspersoner samt externa styrelseledamöter i dotterbolag och övriga nyckelpersoner och som omfattar 1 300 000 teckningsoptioner samt incitamentsprogram II 2022/2025 som riktas till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och som omfattar 340 000 teckningsoptioner. Tessin kan idag meddela att incitamentsprogram I 2022/2025 och incitamentsprogram II 2022/2025 fulltecknats.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i Tessin till en teckningskurs om 1,30 kronor, vilket motsvarar 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 maj 2022 till och med den 2 juni 2022. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna kan ske från och med den 23 juni 2025 till och med den 22 september 2025.

För ytterligare information om de fullständiga villkoren se pressmeddelanden från den 12 april 2022 samt den 18 maj 2022 som återfinns på Bolagets hemsida.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera