BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

BTS når positivt resultat trots kriskvartal

1 januari–30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 695 (853) MSEK. Rensat för valutaeffekter minskade omsättningen med 20 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) minskade med 76 procent till 24 (102) MSEK.
 • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 3,5 (12,0) procent.
 • Resultatet efter skatt minskade med 94 procent till 4 (63) MSEK.
 • Resultatet per aktie minskade med 94 procent till 0,21 (3,31) SEK.

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 322 (477) MSEK. Rensat för valutaeffekter minskade omsättningen med 32 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITA) minskade med 83 procent till 12 (72) MSEK.
 • Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) var 3,7 (15,1) procent.
 • Resultatet efter skatt minskade med 98 procent till 1 (47) MSEK.
 • Resultatet per aktie minskade med 98 procent till 0,05 (2,46) SEK.
 • Den globala pandemin har omöjliggjort alla fysiska leveranser av utbildning, med ett intäktsbortfall om 70 procent under andra kvartalet som följd.
 • BTS har lyckats kompensera mer än hälften av detta omedelbara intäktstapp genom en omfattande satsning på digitala och virtuella lösningar.
 • BTS har valt att bibehålla sin personal, i syfte att nå tillväxt och resultatökning framgent, men har genom selektiva besparingar sänkt de totala kostnaderna med 23 procent under andra kvartalet jämfört med föregående år.

Kommentarer från VD

”Vi har genomfört en omfattande marknadskampanj och en intern utbildning fokuserad på virtuella och digitala lösningar. Genom denna har vi dels kompenserat mer än hälften av det stora intäktstappet under det andra kvartalet, dels väsentligt flyttat fram vår position inom detta tillväxtområde.”

Utsikter

Vi bedömer att marknaden för BTS tjänster kommer fortsätta att förbättras.


För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com 
08-587 070 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2020 kl. 08.00 CET.

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm med drygt 860 medarbetare vid 35 kontor i sex världsdelar. Vi fokuserar på individerna när organisationer ska genomföra strategiförändringar och arbetar med ledare på samtliga nivåer för att hjälpa dem att fatta bättre beslut, gå från beslut till handling och leverera resultat. Vi är övertygade om att man lär sig bäst genom egna erfarenheter. Under 30 års tid har vi skapat engagerande och effektfulla program med en djup och bestående inverkan på deltagarna och deras karriärer. Vi inspirerar till nya sätt att tänka och stärker de kritiska förmågor som medarbetare och ledare behöver för att skapa bättre affärsresultat. It’s strategy made personal.
Våra tjänster möter en rad olika kundbehov, däribland: Strategigenomförande, Ledarskapsutveckling, Assessment för urval och utveckling, Affärsmannaskap, Utveckling av säljorganisationer, Coaching samt Digitala tjänster och evenemang med verktyg för genomförande av förändringar.
BTS är partner till närmare 450 företag och organisationer, inklusive fler än 30 av världens 100 största multinationella företag. Bland våra största kunder återfinns exempelvis: ABB, Chevron, Coca-Cola, Ericsson, EY, HP, Mercado Libre, Salesforce.com, SAP och Tencent.
BTS Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.
För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga

Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?