1515
Annons
First Venture Sweden AB: First Venture substansvärde 28 februari 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 28 februari 2022 till 9,01 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 44,5 %.

Substansvärdets fördelning per 28 februari 2022

Andel av
substansvärdet
Noterade Sektor Marknadsvärde, Kr/aktie*** %
tillgångar SEK*

Humble Group Hälsa 91 045 269 2,43 26,9%
Sprint Bioscience Hälsa 18 735 732 0,50 5,5%
Alelion Hållbarhet 13 269 231 0,35 3,9%
Kiliaro Teknologi 7 236 300 0,19 2,1%
Yaytrade Hållbarhet 1 835 700 0,05 0,5%
Lyckegård Hållbarhet 8 827 788 0,24 2,6%
Copperstone Hållbarhet 2 168 200 0,06 0,6%

Kapitalförsäkring 17 028 017 0,45 5,0%
160 146 237 4,27 47,4%

Onoterade
tillgångar
Mendi Innovation Hälsa 16 649 873 0,44 4,9%
Verduro Hälsa 11 000 000 0,29 3,3%
Speedment Teknologi 9 860 774 0,26 2,9%
Cling Hållbarhet 8 600 003 0,23 2,5%
Zigrid Hållbarhet 8 337 820 0,22 2,5%
Nutribe Hälsa 6 534 250 0,17 1,9%
CombiQ Teknologi 5 956 500 0,16 1,8%
Virtual eTraining Teknologi 5 069 440 0,14 1,5%
ANS Hållbarhet 3 277 040 0,09 1,0%
75 285 700 2,01 22,3%

Övriga onoterade 6 441 592 0,17 1,9%
värdepapper

Totalt innehav 241 873 529 6,45 71,6%

Övriga tillgångar 96 104 831 2,56 28,4%
-skulder**

Substansvärde 337 978 360 9,01 100,0%

* Baseras på
aktiekurser:
Humble 21
kr/aktie, Sprint
Bioscience 3.83
kr/aktie, Alelion
0.92, Kiliaro
2.20 kr/aktie,
Yaytrade 2.11
kr/aktie, Lyckegår
d 4.88 kr/aktie,
Copperstone 1.17
kr/aktie
**Varav ca 92,3
MSEK avser
likvida medel
***Antal aktier i
First Venture: 37
524 206 st

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB +46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera