1515
Annons
Medicover: Bokslutskommuniké januari-december 2020
Fjärde kvartalet
 • Nettoomsättningen uppgick till 297,7 MEUR (229,7 MEUR), en ökning med 29,6 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 26,6 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 29,9 MEUR (10,8 MEUR), rörelsemarginalen var 10,1 procent (4,7 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 18,8 MEUR (6,6 MEUR), en vinstmarginal på 6,3 procent (2,9 procent).
 • EBITDA uppgick till 53,1 MEUR (33,4 MEUR), en ökning med 59,1 procent. EBITDA-marginalen var 17,8 procent (14,5 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 41,2 MEUR (22,3 MEUR), EBITDAaL-marginalen var 13,9 procent (9,7 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,4 MEUR (25,0 MEUR).
 • Vinst per aktie före/efter utspädning var 0,123 EUR (0,048 EUR).
 • Covid-19-pandemin hade en positiv finansiell påverkan på verksamheten.

 

Helår 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till 997,8 MEUR (844,4 MEUR), en ökning med 18,2 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 11,3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 61,3 MEUR (46,5 MEUR), en ökning med 32,1 procent, rörelsemarginalen var 6,1 procent (5,5 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 27,3 MEUR (24,7 MEUR), en vinstmarginal på 2,7 procent (2,9 procent).
 • EBITDA uppgick till 157,5 MEUR (120,7 MEUR), en ökning med 30,6 procent. EBITDA-marginalen var 15,8 procent (14,3 procent).
 • EBITDAaL uppgick till 108,5 MEUR (80,6 MEUR), en ökning med 34,7 procent, EBITDAaL-marginalen var 10,9 procent (9,5 procent).
 • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 156,0 MEUR (87,3 MEUR).
 • Vinst per aktie före/efter utspädning var 0,182 EUR (0,168 EUR).
 • Riktad nyemission av 15 miljoner aktier genomförd i juni 2020, nettolikvid om 141,9 MEUR.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 på 0,07 EUR per aktie.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, MEUR Kv 4 Kv 4 För-ändring Helår Helår För-ändring
2020 2019 2020 2019
Nettoomsättning 297,7 229,7 30% 997,8 844,4 18%
Rörelseresultat 29,9 10,8 178% 61,3 46,5 32%
(EBIT)
Rörelsemarginal 10,1% 4,7% 6,1% 5,5%
Nettoresultat 18,8 6,6 185% 27,3 24,7 11%
Vinstmarginal 6,3% 2,9% 2,7% 2,9%
Vinst per aktie 0,123 0,048 156% 0,182 0,168 8%
före/efter
utspädning, EUR

EBITDA 53,1 33,4 59% 157,5 120,7 31%
EBITDA-marginal 17,8% 14,5% 15,8% 14,3%
EBITDAaL 41,2 22,3 85% 108,5 80,6 35%
EBITDAaL-marginal 13,9% 9,7% 10,9% 9,5%
EBITA 32,7 13,9 135% 76,9 53,7 43%
EBITA-marginal 11,0% 6,0% 7,7% 6,4%

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se www.medicover.com/sv/finansiell-information.
 

Denna rapport har inte granskats av företagets revisor.

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 kl. 7.45 CET. Bokslutskommunikén samt övrig information om Medicover finns tillgänglig på medicover.com (http://www.medicover.com).
 

För ytterligare information kontakta:
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-303 32 72
E-post: hanna.bjellquist@medicover.com (http://file://10.6.20.41/Finance/External%20reporting/Interim%20reports/2020/Q4%2020/SWE/hanna.bjellquist@medicover.com)

Telefonkonferens: En telefonkonferens för analytiker och investerare hålls idag kl. 09.30. För att lyssna in, vänligen logga in här (https://edge.media-server.com/mmc/p/86z2u2wt). För att ställa frågor, vänligen ring in och ange kod: 4585621
SE: 08-566 184 67                                                               
DE: +49 (0) 305 200 2085
UK: +44 (0) 2071 928 338 
US: +1 646 741 3167

 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2019, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 844 MEUR och anställda till 28 800. För mer information, besök www.medicover.com
 

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?