1515
Acosense AB offentliggör delårsrapport för jan-mar 2021

Första kvartalet 2021

 
 • Nettoomsättningen uppgick till 20 kSEK (415 kSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till - 875 kSEK (-2 324 kSEK)
 • Periodens resultat uppgick till -930 kSEK (-2 353 kSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,15 SEK)
 • Likvida medel uppgick per 2020-12-31 till 10 672 kSEK (7 396 kSEK)

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
 • Rekrytering av ny ansvarig för mjukvaruutveckling
 • Första remote-installationen genomfördes
 • Acosense erhöll en order för analys av masskoncentration
 • Acosense fick förlängt förtroende hos en massaproducent

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Order från ett nytt massabruk

VD-Ord
 

Med det första kvartalet bakom oss kan vi summera en period som varit mer hektisk än på länge. Genom den första installationen på distans, flera mindre beställningar från de svenska bruken som genomförts digitalt samt en ökad internationell aktivitet ser vi med tillförsikt fram emot resten av året.

 

Kvartalet som gått

Liksom tidigare kvartal har vår verksamhet varit fortsatt påverkad av Covid-19. Vår uppfattning är dock att en ljusning börjar skönjas och i takt med att papper- och massabruken öppnar upp för besök igen är vi redo att intensifiera säljdialoger och påbörja installationer. Glädjande har vi under kvartalet sett goda resultat med flera mindre beställningar genom digitala säljmöten. Vidare har vi även sett att flera kundkontakter och
historiska relationer återupptagits vilket förhoppningsvis är ett tecken på att marknaden håller på att öppnas upp igen.
Under Covid-19 pandemin har vi arbetat med att ställa om vårt arbete och anpassa oss till nya förutsättningar. Mot slutet av förra året och framförallt under det första kvartalet 2021 har vi börjat se framgångar av detta arbete. En av kvartalets största bedrifter är installationen av instrument på ett integrerat papper- och massabruk i Thailand. Med hjälp av en lokal partner och digital kommunikation genomfördes installationen av ett instrument för att analysera massakoncentrationen direkt efter kokaren. Genom att med rätt kvalitet kunna genomföra installationer utan personal på plats skapas både nya försäljningsmöjligheter samt förbättrad ekonomi i varje projekt. Just att installationen genomfördes i Thailand är också glädjande då det stärker Acosense fotfäste i Asien.

Flertalet pågående diskussioner

Acosense strategi och en av målsättningarna för 2021 är att öka försäljningen mot den internationella papper- och massaindustrin. Genom de installationer av instrument som genomförts i Norden har vi goda referenser, ett stort kunnande och en bevisad teknologi inom denna industri. Under det första kvartalet har vi arbetat vidare med de nord- och sydamerikanska marknaderna där vi för diskussioner med flera bruk som vi hoppas kunna offerera inom kort.
Vi har tidigare sålt instrument som installerats på papper- och massabruk i Chile. Den Sydamerikanska marknaden är stor och inte minst Brasilien är ett land med en stor papper- och massaindustri. Under 2021 påbörjar vi även en analys tillsammans med en partner om hur vi kan växa på den marknaden. På den nordamerikanska marknaden för vi diskussioner med flera av de större spelarna. På grund av Covid-19 och efterföljande återhållsamhet av investeringar har dessa dragit ut på tiden men förhoppningen är att vi ska kunna skriva avtal om installation under året.

Framtida satsningar

Utöver satsningarna på en stärkt marknadsposition inom papper- och massa fortsätter vårt arbete med bl a den petrokemiska industrin där vi gjorde vår första installation under förra året. Genom att vi fått vår teknologi godkänd inom ramen för Atex-direktivet kan vi erbjuda en lösning med många fördelar utöver den unika vätskeanalys utan ingrepp som Acosense står för. Kan vi bygga en portfölj med referenskunder och bevisa oss inom denna industri har vi mycket goda möjligheter att på allvar expandera på en ny marknad.
Med en fokuserad strategi, en stark kassa efter den nyemission som genomfördes runt årsskiftet och en förhoppning om att Covid-19 snart ska kunna skrivas in i historieböckerna ser jag med tillförsikt fram emot kommande kvartal. Efter en vinter som känts väldigt lång börjar dagarna äntligen bli lite ljusare och värmen komma tillbaka. Förhoppningsvis är detta också tecken på att vår tillvaro börjar gå tillbaka till det normala och att vi på allvar får möjlighet att visa världen vad intelligenta vätskeanalyser innebär.

Denna information är sådan som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-18 17:30 CET.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?