1515
Tessins intäkter och lånevolymer fortsätter att växa

Stockholm, Sverige - Tessin Nordic Holding AB (publ) (NASDAQ: TESSIN) – Nordens ledande digitala investeringsplattform för fastighetsprojekt offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2021. Tredje kvartalet präglas bland annat av ökad omsättning och en ökning av förmedlad lånevolym.

“Tillväxten och utvecklingen under kvartalet och hittills under året visar styrkan i vår affärsmodell och samtidigt vår förmåga att ta vara på de möjligheter som en ökad efterfrågan på fastighetsfinansiering skapar.” kommenterar Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding AB (publ).

Periodens nyckeltal

Juli – september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 27 procent och uppgick till 11,1 (8,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,2 (0,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster (justerad EBIT) uppgick till -3,2 (0,3) MSEK. Detta exkluderar kostnader om 2 MSEK hänförliga till noteringen på Nasdaq First North Growth Market.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -5,2 (0,1) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 (0,01) SEK.
 • Under kvartalet ökade värdet av förmedlade lån med 54 procent och uppgick till 273 (177) MSEK.

Januari – september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 15 procent och uppgick till 30,8 (26,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -75,7 (8,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster (justerad EBIT) uppgick till -13,5 (-8,1) MSEK. Detta exkluderar kostnader om 62,2 MSEK hänförliga till noteringen på Nasdaq First North Growth Market, vilket innefattar en resultatmässig engångspost om -57 MSEK till följd av redovisningsregler för omvända rörelseförvärv. Resultateffekten är inte kassaflödespåverkande, utan är endast redovisningsmässig post.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -74,6 (-7,8) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,3 (-0,9) SEK.
 • Under perioden ökade värdet av förmedlade lån med 56 procent och uppgick 756 (482) MSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Tessin säkerställde totalt 150 MSEK av institutionellt kapital i form av vinstandelslån som arrangerades av DNB Markets och som emitterades till Praktikertjänst. Tessin Capital AB och kapitalpartners tillsköt 22,5 MSEK till strukturen vilket skapade ett totalt investeringsbart belopp om 172,5 MSEK. Kapitalet innebär att Tessin kommer erbjuda större lån till låntagare vilket kan komma att genererar högre intäkter. Kapitalet kommer att investeras inom ramen för Tessin Capitals verksamhet.

Delårsrapporten för perioden i sin helhet bifogas.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?