Actic Group AB: Actic Group delårsrapport Q3-2020

"Starkt kassaflöde - skuldsättningsgraden i linje med finansiella mål"

Tredje kvartalet - juli till september 2020
 • Nettoomsättningen minskade till 196,2 (227,6) Mkr, en minskning om -13,8%
 • EBITDA uppgick till 86,4 (72,5) Mkr, vilket motsvarar en marginal om 44,1% (31,9)
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 46,0 Mkr (31,8), vilket motsvarar en marginal om 23,5% (14,0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 33,2 Mkr (-266,1)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 20,2 (-280,2) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,27 (-17,63) kronor
 • Kassaflödet uppgick till 9,0 (-15,8) Mkr, en förbättring med 24,8 Mkr
 • NetDebt/EBITDA, före effekter från IFRS 16, uppgick till 3,1 ggr och är i linje de med finansiella målen
Delårsperioden 1 januari - 30 september 2020
 • Nettoomsättningen minskade till 582,3 (718,3) Mkr, en minskning om -18,9%
 • EBITDA uppgick till 202,5 (198,6), vilket motsvarar en marginal om 34,8% (27,6)
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 82,1 Mkr (79,1), vilket motsvarar en marginal om 14,1 % (11,0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 41,7 (-254,1) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,3 (-290,6) Mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,08 (-18,28) kronor
 • Kassaflödet uppgick till 65,2 (-81,2) Mkr, en förbättring om 147,0 Mkr

 

Kommentar från VD Anders Carlbark

Starkt resultat och kassaflöde

I det tredje kvartalet 2020 åstadkom vi det högsta resultatet i ett enskilt kvartal någonsin med ett EBITDA om 86 Mkr (46 Mkr exkl. effekter från IFRS 16). Detta trots att nettoomsättningen minskade med -13,8% jämfört med föregående år (jämförbar försäljning -12,1%). Under kvartalet erhöll vi hyresrabatter om 8 Mkr men det förbättrade resultatet förklaras främst av att vi steg för steg effektiviserar verksamheten. Vi arbetar systematiskt med att förbättra oss inom allt ifrån driften av respektive anläggning till att utveckla träningsutbudet och upprätthålla god kostnadskontroll. Arbetet leder till lägre kostnader för personal, men även inom många andra områden. Vi ser även att den högre effektiviteten kommer att kunna bestå över tid, efter att vi förhoppningsvis lagt pandemin bakom oss.

Vi ser en fortsatt återhämtning i försäljningen av nya medlemskap efter den stora nedgången i det andra kvartalet. Försäljningen ökade stegvis under det tredje kvartalet för att i september ligga på nivå som i september 2019. Sammantaget gjorde det att medlemsbasen, rensat för avvecklade gym, i slutet av kvartalet låg på -9% jämfört med motsvarande period 2019. Samtidigt finns det fortsatt anledning att vara ödmjuk när det gäller utvecklingen framöver.

Vårt kassaflöde i det tredje kvartalet var 25 Mkr högre än föregående år och för januari - september hela 147 Mkr bättre. Därmed uppgår vår kassa till 151 Mkr, vilket är 100 Mkr högre än föregående år. Vår skuldsättningsgrad (NetDebt/EBITDA) ligger nu i linje med våra finansiella mål och uppgår vid kvartalets utgång till 3,1 ggr (exkl. påverkan från IFRS 16)

Fokus på försäljning och förstärkning av kunderbjudande

Med en stabil underliggande styrning av våra kostnader riktar vi nu större fokus på att stärka vårt kunderbjudande för att driva tillväxt samtidigt som vi ökar investeringarna i uppgraderingar av befintliga lönsamma anläggningar. Vi arbetar därutöver med att antal initiativ för att ytterligare bredda vårt erbjudande. Operativt kvarstår försäljning av medlemskap tillsammans med att upprätthålla en säker och hygienisk gymmiljö som vår högsta prioritet.

Actic är väl positionerat för en återhämtning

Covid-19 hhar ökat hälsomedvetenheten ytterligare och Actic är väl positionerat för en fortsatt återhämtning. I det korta perspektivet råder ovisshet relaterat till pandemin men vi har samtidigt visat att vi har förmågan att snabbt anpassa vår verksamhet till en ny situation. På lite längre sikt bedömer vi att återgången till en normaliserad efterfrågan, tillsammans med vår underliggande, förbättrade effektivitet och ett stärkt kunderbjudande kommer fortsätta ge resultat. Vår bedömning är dock att intäkterna under det fjärde kvartalet kommer att minska -10%-15% jämfört med samma period föregående år. Vi gör även bedömningen att EBITDA kommer ligga i nivå med föregående år. 

Sist men inte minst vill jag tacka alla medarbetare för det fantastiska arbete som utförs på alla våra anläggningar. Vi arbetar tillsammans för att bidra till ett hälsosamt liv för våra medlemmar genom träning och råd - något som är ännu viktigare i dessa tider. Tillsammans gör vi därutöver vårt yttersta för att bidra till minskad smittspridning i vårt samhälle genom ökade resurser till städ och hygien med våra medarbetares och medlemmars säkerhet och trygghet högst upp på agendan.

Anders Carlbark, VD

 

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Carlbark, Verkställande direktör
E-post: anders.carlbark@actic.se
Telefon: +46 (0)729805394

Stephan Ebberyd, CFO
E-post: Stephan.ebberyd@actic.se
Telefon: +46 (0)70 630 23 89

Actic Group AB (publ), org.nr 556895-3409

Informationen i denna rapport är sådan som Actic Group AB, 556895-3409 är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden Informationen lämnades genom VD Anders Carlbarks försorg för offentliggörande den 26 oktober 2020 kl. 07.45 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Actic Group AB finns tillgänglig på www.acticgroup.com.

 

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 173 anläggningar med cirka 200 000 medlemmar i tre länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT-High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Det ta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden. Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic Group AB, 556895-3409, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2019 om 952 miljoner kronor. Actic Group leds av koncernchef Anders Carlbark.
 

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?