1515
Fuud publicerar delårsrapport januari-juni 2021

STOCKHOLM, 24 aug, 2021 08:00 CEST

Finansiell information under perioden januari-juni 2021*
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 8 139 TSEK (0)
 • Rörelseresultat för perioden före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -26 419 TSEK (-38)
 • EBITDA justerat för omstrukturerings- och förvärvskostnader för perioden uppgår till -18 635 (-38)
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 92 444 TSEK (261)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 kr (0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -24 211 TSEK (-13)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 28 117 TSEK (276)
Proforma januari-juni 2021**
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 40 633 TSEK
 • Rörelseresultat för perioden före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -39 413 TSEK
 • EBITDA justerat för omstrukturerings- och förvärvskostnader för perioden uppgår till -32 807
Prognos
 • Fuuds styrelse har idag beslutat om att ta bort tidigare lämnad prognos och finansiella mål med anledning av att ytterligare förvärv har genomförts under 2021 efter att Fuuds prognos kommunicerades den 27 april 2021.

*Angående jämförelsesiffror i finansiell information: Fuud AB förvärvade samtliga aktier i Bezzt AB den 15 december 2020. Detta förvärv redovisas enligt principerna för omvänt förvärv. Därför visas endast jämförelsesiffror för nettoomsättning och resultat för de förvärvade bolagen för perioden 15 december 2020 till 31 december 2020 samt för Bezzt AB för helåret.

**Proformaredovisningen visar hur den konsoliderade resultaträkningen hade sett ut om förvärven hade genomförts per den 1 januari 2021.

"Första halvåret 2021 har minst sagt varit ett händelserikt år. Vi har genomfört ett stort förändringsarbete och på förhållandevis kort tid gått från ett nisch-bolag med ett fåtal produkter till en större koncern med en bred produktportfölj - med goda förutsättningar att växa framöver. Integrationen av de förvärvade bolagen går helt enligt plan och ger bolaget en plattform för fortsatt stark expansion. Fundamenta i bolaget ser allt bättre ut."

- Peter Blom, VD Fuud AB

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har omfattande förändringar genomförts i bolaget. En ny förvärvsstrategi antogs under första kvartalet och totalt fem förvärv genomfördes under perioden. De förvärvade bolagen har integrerats och bolaget har nu rekryterat viktiga nyckelspelare i ledning och styrelse samt etablerat en rikstäckande säljkår som börjat arbeta med Fuuds hela produktportfölj. Den nordiska verksamheten utvecklas och från och med augusti har landschefer rekryterats för finska och norska marknaden.

Bolagets nya strategi implementeras och under perioden har flera väsentliga händelser skett:
 • I februari 2021 ingick Fuud ett femårigt nordiskt försäljningsavtal med det italienska varumärket Bacoccoli. Avtalet ger Fuud ensamrätt att sälja Bacoccolis produkter på den nordiska marknaden.

 • I februari 2021 tillträdde Peter Blom som ny VD och koncernchef. Peter Blom har lång erfarenhet av ledande befattningar, bl.a. VD för Karo Pharma innan bolaget såldes till EQT.

 • I april 2021 genomförde Fuud en konvertibelemission om 85 MSEK för att finansiera förvärv och bolagets nya strategi.

 • I april 2021 förvärvades bolaget Kling Homie AB med tillhörande varumärke inom livsstil och Functional Foods, Homie - Life in Balance - "Det enkla valet för god hälsa från morgon till kväll".

 • I april 2021 förvärvades det svenska bolaget iQ Fuel AB, med tillhörande varumärke inom funktionsdrycker - "Den smarta energidrycken utan koffein".

 • I april 2021 förvärvades bolaget Nathalie's Direct Trade AB med tillhörande varumärke Nathalie's - "naturligt gott snacks som gör gott för både kropp och själ"

 • I april 2021 lämnade Fuud prognos och finansiella mål fram till och med år 2025

 • I maj 2021 förvärvades Juica Sverige AB, med tillhörande varumärken Juica och Juicekultur - "Härligt naturliga och fräscha ekologiska juicer"

 • I juni 2021 slutfördes förvärvet av B8 Sverige AB med tillhörande dotterbolag, tillsammans med varumärket Beijing8 - "Dumplingsöndag är det nya Tacofredag, ett asiatiskt matkoncept som passar hela familjen och alla tillfällen"

 • I juni 2021 tillträdde ny styrelseordförande Henrik Hedelius tillsammans med nya ledamöterna Henrik Palm och Fredrik Kling. Khosro Nikpay, Peter Freedman, Jan Åström och Andrew McKinlay lämnade Fuuds styrelse på egen begäran.

 • I juni 2021 infördes ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i koncernen.

 • I juni 2021 bytte bolaget namn från Frill Holding AB till Fuud AB och implementerade samtidigt en ny grafisk profil för koncernen.

 • Under perioden har förvärvade bolag integrerats organisatoriskt, dels i samma Stockholmsbaserade huvudkontor och genom en rikstäckande säljkår som representerar alla Fuuds varumärken.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Beijing8 har blivit centralt listat på ICA från V.39.

 • Fuud har initierat ett samarbete med TV4 och Köket.se för marknadsinsatser under kvartal 3 och 4 2021.

 • Fuud har rekryterat Björn Alvaer som Country Manager i Norge. Organisation etableras i Norge för lansering av övriga varumärken under kvartal 4 2021 och under 2022.

 • Fuud har ingått ett tvåårigt samarbete med HockeyAllsvenskan för marknadsföring och säljinsatser på 14 olika orter runtom i Sverige.

 • Fuud har rekryterat Casimir Reincke som Country Manager i Finland.  En finsk säljkår har etablerats och marknadsbearbetning har påbörjats.

 • iQ Fuel har blivit centralt listade på Finlands marknadsledande livsmedelskedja S-gruppen som har 1100 butiker.

Ansvarig part

Denna information är sådan information Fuud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021 klockan 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Blom, VD Fuud AB

Tel: +46 706 555 698

E-mail: peter.blom@fuudunited.com

Om Fuud-koncernen

Med visionen att vara nordisk marknadsledare 2025 samlar Fuud en rad spännande svenska varumärken inom Functional Foods under samma tak, för att med gemensam kraft utmana de befintliga spelarna inom en av livsmedelsbranschens snabbast växande kategorier.

Fuud växer genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med stort fokus på högkvalitativt innehåll, spännande innovationer och attraktiv design. Fuuds mål är att erbjuda nya och bättre alternativ än de som redan finns på marknaden, och samtidigt bidra till såväl bättre hälsa som ökad livskvalitet för Nordens befolkning.

Med naturligt inbyggd framåtanda, en stark och hungrig säljkår samt en rad rutinerade nyckelspelare i ledning och styrelse har Fuud skapat en balans mellan muskler, driv och erfarenhet. Inom Fuud-koncernen finns just nu 9 varumärken: iQ Fuel, Homie, Beijing8, Juica, Juicekultur, Bacoccoli, Frill , Nathalie's, Bezzt of Nature. Mer information om Fuud och dess varumärken hittas på www.fuudunited.com.

Bolaget är baserat i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn Fuud. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 528 00 399, email info@fnca.se

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?