1515
Annons
NP3 Fastigheter Delårsrapport januari - juni 2021
Januari-juni
 • Intäkterna ökade med 9 % till 586 mkr (536).
 • Driftöverskottet ökade med 8 % till 414 mkr (383).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 15 % till 294 mkr (255). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 15 % motsvarande 4,84 kr/stamaktie (4,21).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 609 mkr (33).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 796 mkr (199) vilket motsvarar 14,03 kr/stamaktie (3,17).
 • Periodens nettoinvesteringar uppgick till 1 019 mkr (410) varav 996 mkr (315) avsåg förvärv av fastigheter.
April-juni
 • Intäkterna ökade med 9 % till 295 mkr (271).
 • Driftöverskottet ökade med 11 % till 224 mkr (202).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 17 % till 160 mkr (136). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 16 % motsvarande 2,62 kr/stamaktie (2,25).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 307 mkr (15).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 423 mkr (110) vilket motsvarar 7,44 kr/stamaktie (1,76).
 • Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 864 mkr (100) varav 925 mkr (81) avsåg förvärv av fastigheter.

Vd Andreas Wahlén kommenterar
Förvaltningsresultatet för det första halvåret uppgick till 294 miljoner kronor (255) och för andra kvartalet till 160 miljoner kronor (136) vilket är en ökning med 15 procent respektive 17 procent. Kvartalets resultat per stamaktie uppgick till 2,62 kronor, en ökning med 16 procent. Ökningen härleds till största del av ett större fastighetsbestånd men även av en större resultatandel från intressebolag och joint venture samt en högre uthyrningsgrad.

En marknad med historiskt låga yielder innebär utmaningar för vår tillväxt. Men med våra lokala organisationer kan vi göra förvärv med en något lägre initial avkastning, som skall lyftas över tid. Till exempel kan vakanser eller hyresnivåer som inte speglar marknaden medföra möjligheter som vi kan ta tillvara på och på så sätt även addera skalfördelar i förvaltningen. Detta gör att NP3, trots en konkurrensutsatt marknad, skall kunna skapa aktieägarvärde.

Värderingsyielden för vårt fastighetsbestånd fortsatte att gå ner under kvartalet och uppgick vid rapporttillfället till 6,69 procent (-0,12). Värdeförändringen på våra fastigheter i andra kvartalet uppgick till 307 miljoner kronor varav 55 miljoner kronor har realiserats. Givet den ökade värderingen uppgick vår belåningsgrad till 56 procent att jämföra mot vårt finansiella mål om 55-65 procent. Skuldkvoten uppgick till 9,7 gånger vid periodens slut.

Det kanske kan låta lite som ett mantra men med befintliga nyckeltal är det min bedömning att fokus på tillväxt är till gagn för alla aktieägare och intressenter.

Förra kvartalet skrev jag om att NP3 skall vara en aktiv part i den industriella omställningen som sker i våra regioner och att det borde uppstå investeringsmöjligheter. Sedan dess har NP3 tecknat avtal om förvärv på 1,3 miljarder kronor i Skellefteå. Vi har utnyttjat ett förvärvstillfälle som uppstått då behovet av bostäder är stort givet de stora etableringar som pågår i Skellefteå kommun. Därav har det kommunala industrifastighetsbolaget valt att avyttra sina kommersiella fastigheter för att fokusera än mer på bostadsfrågan. Detta är det största förvärvet i NP3s historia.

NP3 har investerat i Skellefteå under snart tio år. Sedan drygt ett år har en märkbar förändring ägt rum - plötsligt är det många fler som vill investera i Skellefteå. Min tro är att det nu finns en större trygghet i marknadens likviditet och i betalningsviljan från hyresmarknaden som lett till sjunkande avkastning på fastigheter och högre potential i de framtida kassaflödena. Detta är inte unikt för Skellefteå, vi har sett det i flera marknader. Gävle, Luleå och Östersund är nu väl etablerade marknader, men så såg det inte ut när vi började investera i dessa städer. Jag är övertygad om att vi kommer få se det igen. NP3 skall fortsätta att investera i de marknader som vi kan och som vi tror på, för det har hittills varit vår bästa kompass. Om likviditeten inte råkar finnas i den marknaden just vid ett visst tillfälle, ja, vad spelar det för roll? Om vi tror på fastighetens läge, dess alternativanvändning och dess långsiktiga avkastning är det en risk vi kan ta att det inte på dagen går att sälja tillgången. Speciellt då jag vet att vi har engagerade medarbetare och intressenter i våra marknader, en försäkring mot högre vakanser och försämrade kassaflöden.

Som jag skrivit tidigare har NP3 hittills klarat sig väl genom covid-19 pandemin. Men även bortom vårt företags horisont är det glädjande att vaccinationerna går framåt i stora delar av världen, vilket ger tydliga positiva trender. Samtidigt ser vi spridning av mutationer och många länder som fortfarande kämpar med höga smittotal. I Sverige indikerar nya scenarier att smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 förväntas vara låg under sommaren, och sedan vända uppåt igen från låga nivåer i slutet av augusti. Respekt för detta och välavvägd försiktighet är med andra ord även framöver på sin plats.

Informationen är sådan som NP3 Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2021 kl. 08:00 CEST.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?