1515
Annons
Vestum, via dotterbolaget GGAL Group, förvärvar specialistbolag inom glas- och aluminiumpartier med en omsättning om 29,8 MSEK, EBITDA om 5,0 MSEK och EBITA om 3,3 MSEK

2022-01-21

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget GGAL Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Mälarmontage Glas & Metall AB ("Mälarmontage"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 135 777 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,04 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade Mälarmontage en omsättning om 29,8 MSEK med en EBITDA om 5,0 MSEK och EBITA om 3,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,9 procent och EBITA-marginal om 11,2 procent.

VESTUM, VIA DOTTERBOLAGET GGAL GROUP, FÖRVÄRVAR SPECIALISTBOLAG INOM GLAS- OCH ALUMINIUMPARTIER MED EN OMSÄTTNING OM 29,8 MSEK, EBITDA OM 5,0 MSEK OCH EBITA OM 3,3 MSEK

2022-01-21

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget GGAL Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Mälarmontage Glas & Metall AB ("Mälarmontage"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 135 777 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,04 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade Mälarmontage en omsättning om 29,8 MSEK med en EBITDA om 5,0 MSEK och EBITA om 3,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,9 procent och EBITA-marginal om 11,2 procent.

Om Mälarmontage

Mälarmontage grundades 1990 och specialiserar sig på underhållsfria aluminiumpartier för hus och rum. Bolaget levererar måttanpassade lösningar för dörrar, fönster, fasader, uterum och allt däremellan.

Under räkenskapsåret 2021 genererade Mälarmontage en omsättning om 29,8 MSEK med en EBITDA om 5,0 MSEK och EBITA om 3,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,9 procent och EBITA-marginal om 11,2 procent.

Bolaget har 11 anställda och har sitt huvudkontor i Strängnäs.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

Mälarmontage siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i GGAL Group från och med Q1 2022.

Kommentar från GGAL Group:s VD Stefan Persson:

Idag välkomnar vi Mälarmontage till GGAL Group! Mälarmontage har funnits på marknaden i över 30 år och är ett starkt varumärke i Mälardalen inom glas- och aluminiumpartier. Vi är glada och stolta över att vi lyckas knyta an den här typen av entreprenörer till GGAL Group och förvärvet utgör vårt andra för veckan och tredje på kort tid. Tillsammans med Vestum ser vi positivt på framtiden och en fortsatt konsolidering av marknaden, säger Stefan Persson, GGAL Group:s VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 135 777 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,04 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 5 januari 2022 till och med 19 januari 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 353 514 775 till 353 650 552 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka två veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Qap Legal agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-20220121.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera