1515
Annons
Vestum, via dotterbolaget GGAL Group, förvärvar specialistbolag inom glas- och aluminiumpartier med en omsättning om 50,5 MSEK, EBITDA om 15,8 MSEK och EBITA om 13,9 MSEK

2022-01-20

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget GGAL Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i NA Altanglas AB ("NA Altanglas"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 271 555 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade NA Altanglas en omsättning om 50,5 MSEK med en EBITDA om 15,8 MSEK och EBITA om 13,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 31,3 procent och EBITA-marginal om 27,5 procent.

VESTUM, VIA DOTTERBOLAGET GGAL GROUP, FÖRVÄRVAR SPECIALISTBOLAG INOM GLAS- OCH ALUMINIUMPARTIER MED EN OMSÄTTNING OM 50,5 MSEK, EBITDA OM 15,8 MSEK OCH EBITA OM 13,9 MSEK

2022-01-20

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget GGAL Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i NA Altanglas AB ("NA Altanglas"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 271 555 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade NA Altanglas en omsättning om 50,5 MSEK med en EBITDA om 15,8 MSEK och EBITA om 13,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 31,3 procent och EBITA-marginal om 27,5 procent.

Om NA Altanglas

NA Altanglas grundades 1990 och levererar glas- och aluminiumpartier med fokus på skjut- och vikpartier, dörrar, vinterträdgårdar, fönster och fasadsystem. Bolaget är främst aktivt i södra Sverige.

Under räkenskapsåret 2021 genererade NA Altanglas en omsättning om 50,5 MSEK med en EBITDA om 15,8 MSEK och EBITA om 13,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 31,3 procent och EBITA-marginal om 27,5 procent.

Bolaget har 14 anställda och har sitt huvudkontor i Bromölla.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

NA Altanglas siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i GGAL Group från och med Q1 2022.

Kommentar från GGAL Group:s VD Stefan Persson:

Det är med stort nöje vi välkomnar NA Altanglas till GGAL Group! Vi har följt bolaget under lång tid och stärker nu vår marknadsposition i södra Sverige och visar återigen på vår förmåga att växa genom förvärv. NA Altanglas har funnits på marknaden i över 30 år och entreprenörerna Niklas och Rasmus Svensson kommer att bidra med stor kunskap och ett brett nätverk till GGAL Group. Nu ser vi fram emot att fortsätta leverera på vår strategiska plan och konsolidera marknaden, säger Stefan Persson, GGAL Group:s VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 271 555 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 5 januari 2022 till och med 19 januari 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 353 243 220 till 353 514 775 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka två veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Qap Legal agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-20220120.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera