1515
Annons
NGENIC AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q1 2022

Ngenic publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022.

Kvartal 1 2022 i korthet.

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS)
• Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 61% och uppgick till 5,88 MSEK (3,65 MSEK).

• Totala intäkter för kvartalet uppgick till 6,26 MSEK (4,26 MSEK).

• Rörelseresultat före avskrivningar: -3,83 MSEK (-1,68 MSEK)

• Rörelseresultatet: -5,73 MSEK (-2,78 MSEK).

• Balansomslutning: 58,3 MSEK (21,5 MSEK)

• Nettokassaflöde: -5,89 MSEK (-3,85 MSEK).

• Likvidamedel vid periodens slut uppgick till 6,08 MSEK (2,55 MSEK).

• Resultat per aktie: -1,28 kr (-0,99 kr).

• Soliditet: 55% (10%)

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
• Ngenics dotterbolag Airpatrol OU har beviljats 3,3 MSEK i projektmedel av Enterprise Estonia.

• Tecknat samarbetsavtal med Gävle Energi. Med avtalet kommer Gävle Energi kunna erbjuda optimering av kundernas elinköp med hjälp av produkter och tjänster i form av Ngenic Tune och Track. Dessutom kommer kundernas elförbrukning kunna optimeras och anpassas efter hur hårt elnätet är belastad. Det genom att kunderna samverkar med elnätet, genom Ngenics tjänst Gridtuner.

• Tecknat samarbetsavtal med Dala Energi. Tillsammans kommer vi att utveckla en tjänst som kommer att utveckla våra styrtjänster och erbjuda Dala Energis slutkunder en helhetslösning. Med avtalet kommer ett pilotprojekt inledas för att tillsammans med tjänster i form av Ngenic Tune och Track erbjuda optimering av kundernas totala elförbrukning. Utöver värmestyrning kommer utveckling av styrning för laddboxar.

• Utökat samarbetet med Sala-Heby Energi. Med avtalet kommer ett projekt inledas för att tillsammans utöka befintligt erbjudande med tjänster i form av Ngenic Tune och Track också kunna erbjuda information och optimering av kundernas totala energiförbrukning och distributionskostnader i form av elnäts- och fjärrvärmetariffer. Utöver värmestyrning kommer utveckling av styrning för laddboxar och optimering mot solenergiproduktion.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
• Tecknat samarbetsavtal med Rexel Sverige om produkter och tjänster för individuell mätning och debitering. Avtalet innebär att Ngenic får tillgång till Rexels säljorganisation samtidigt som en gemensam utveckling av Rexels digitala erbjudande för solceller och laddinfrastruktur.

VD HAR ORDET
Första kvartalet på året visar att vår tillväxtresa fortsätter. Nettoomsättningen steg med 61% till 5,9 MSEK. Totala intäkter för kvartalet blev drygt 6,2 MSEK. Vi ser att vi växer på alla områden, med bibehållen bruttomarginal. Ökningen är ett resultat av de investeringar i sälj och marknadsföring som gjorts sedan börsnoteringen 2021. Vi ser en tillväxt på alla områden och den gemensamma faktorn är det fokus på energioptimering som de högre energipriserna medför.
Antalet installationer på småhussidan har ökat med hela 200% under kvartalet jämfört med samma period 2021. Tillväxttakten ställer höga krav på organisationen och jag kan stolt se att alla bidrar till att tillsammans genomföra denna resa.

Energipriserna har satt våra produkter och tjänster i fokus och vi ser att en normal villakund, förutom att spara mer än 10% energi på uppvärmningen, även kan optimera inköpen på el per timme. Under den gångna vintern har det inneburit en sänkning av kostnaden för inköpt el med 20-30% jämfört med rörligt elpris. Det har för vissa kunder gett mer än den statliga subventionen pga de höga elpriserna och den höga volatiliteten på elbörsen. Även om denna besparing är signifikant för ett villahushåll ser vi att det går att göra mer och vår utvecklingsavdelning arbetar med ytterligare funktioner och förbättringar både avseende optimering av energiförbrukning och totalkostnad. Nya regler gör det också möjligt för en enskild energikund att optimera sina kostnader, något som också uppmuntras av energibolagen då det även effektiviserar deras verksamhet.

Fastigheternas energisystem blir mer komplext och därmed svårare att optimera för en enskild energikund. Förutom att ny elektrisk utrustning, som laddning till elbilar, solceller och batterilager installeras ökar komplexiteten med handel av energi. Det medför också att det finns nya möjligheter att även kunna optimera energiinköp. Dock ställer det höga krav på automatisering och även samordning mellan kunder, då man behöver komma upp i vissa minimivolymer för att kunna erbjuda t.ex. flexibilitetstjänster på de olika marknaderna. Det är den rollen som sk aggregator vi nu expanderar mest på och vinterns samarbete med Lunds Kommuns Fastighetsbolag visar på hög lönsamhet i den affären, både för oss, fastighetsägare och framför allt samhället. I vinter har vi tillsammans fått mer betalt för att avstå elförbrukning än vad elen i sig själv kostar. Samtidigt har vi släppt fram nya investeringar i området utan att elnätet byggts ut. Att arbeta med flexibilitet i energisystemet går att genomföra omedelbart utan att behöva vänta på tillståndsprocesser eller byggnation av ny infrastruktur. Dessutom till en bråkdel av vad det kostar.

Alla har vi berörts av Rysslands invasion av Ukraina. Eftersom vi har verksamhet i både Polen och Estland blir det en naturligt att bevaka händelseutvecklingen noga. Än så länge är vi inte mer berörda än att vi fått leda om en del transporter av gods från Asien som vi tidigare av miljöskäl transporterat med tåg. Vi ser också fortsatta utmaningar på
komponentförsörjningssidan, även om vi endast drabbats av mindre back-order-situationer under kvartalet. Nu ser vi också utmaningar med att vi samtidigt rampar upp produktion och att alla underleverantörsled kan svara upp mot vår ökande efterfrågan.

De affärer vi nu tagit och arbetar med gör att vi fortsätter att investera i marknaden för att ytterligare stärka vår position som Sveriges största oberoende aggregator. Vi följer den plan vi satte i samband börsnoteringen och vi ser att de satsningar, förvärv och investeringar vi avsett att göra ger önskat resultat i omsättning och marknad. Därmed har vi nu satt basen och är redo för att lägga i nästa växel i vår tillväxtresa.

Björn Berg
VD, Ngenic AB

Delårsrapporten i sin helhet finns att hämta på: https://ngenic.se/foretag/investor-relations/

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera