Annons
Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 28 februari 2022
  • Substansvärdet[1] minskade med 18,9 procent till 119 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 16,1 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2022

Antal aktier Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 000 1 219 27 22,5
Musti Group[3] 1 710 309 423 9 7,8
Stenhus Fastigheter 20 729 777 411 9 7,6
Catena Media[4] 5 700 000 389 9 7,2
Scandi Standard 10 100 000 346 8 6,4
SEB 3 100 000 340 7 6,3
Ovzon 6 089 828 336 7 6,2
Nordnet 1 600 000 260 6 4,8
Bahnhof 7 375 000 237 5 4,4
Fabege 1 412 190 200 4 3,7
Övriga noterade 779 17 14,4
värdepapper
Summa noterade 4 941 109 91,2
värdepapper

Onoterade 246 5 4,5
värdepapper
Övriga tillgångar 232 5 4,3
och skulder,
netto[5]
Totalt 5 419 119 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 28 februari 2022 var 126,40 kronor.

KALENDER

Årsredovisning för 2021                               Vecka 13, 2022
Delårsrapport, januari - mars 2022             13 april 2022, klockan 08.00 CET
Årsstämma                                                   20 april 2022 i Stockholm
Delårsrapport, januari - juni 2022                8 juli 2022, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - september 2022    11 oktober 2022, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2022 redovisas den 16 augusti 2022. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 mars 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2022 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 28 februari 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 843.584 till en genomsnittlig köpkurs om 151 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 23,20.

[4] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 27,60 kronor per teckningsoption.

[5] Varav likvida medel uppgick till 255 Mkr.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera