1515
Annons
SaveLend Group slutför förvärvet av kapital- och kreditförmedlaren Svensk Kreditförmedling AB

SaveLend Group AB (publ) (“SaveLend Group” eller “Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av samtliga aktier i Svensk Kreditförmedling AB (“Svensk Kreditförmedling”), som kommunicerades den 28 januari 2022. Köpeskillingen uppgick till 35 MSEK på kassa- och skuldfri basis, varav 57 % av köpeskillingen har erlagts genom kvittning av reverser mot 2 347 418 nyemitterade aktier i Bolaget och resterande 43 % har erlagts kontant.

Transaktionen i korthet:

  • SaveLend Group har förvärvat samtliga aktier i Svensk Kreditförmedling.
  • Köpeskillingen uppgick till 35 MSEK på kassa- och skuldfri basis, motsvarande en EBIT-multipel på 4,7.
  • 57 % av köpeskillingen har, baserat på extra bolagsstämmas beslut den 18 februari 2022 om en riktad nyemission av aktier, erlagts genom en till säljarna av Svensk Kreditförmedling riktad emission av 2 347 418 aktier i SaveLend Group där kvittning har skett mot reverser som ställts ut i samband med tillträdet. Resterande 43 % av köpeskillingen har erlagts genom kontant betalning.
  • Teckningskursen för aktierna i den riktade emissionen uppgick till 8,52 kronor per aktie och har beräknats baserat på den genomsnittliga volymviktade aktiekursen för Bolagets aktie de tio handelsdagarna fram till och med avtalsdagen för förvärvet.
  • Den riktade emissionen medför att säljarna av Svensk Kreditförmedling äger cirka 4,71 % av det totala antalet aktier och röster i SaveLend Group efter registrering av den riktade emissionen hos Bolagsverket.
  • Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i Bolaget till 49 840 264 och aktiekapitalet ökar med cirka 53 350,41 kronor till cirka 1 132 733,29 kronor.

Genom förvärvet får Svensk Kreditförmedlings drygt 300 kapitalstarka kunder tillgång till hela SaveLend Groups diversifierade sparerbjudande. Förvärvet säkerställer också fortsatt god tillgång till fastighetskrediter genom att knyta ett erfaret team med bevisad förmåga till SaveLend Group.

Rådgivare
Cirio Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare och Unum Tax har varit skatterättslig rådgivare i samband med transaktionen.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera