1515
Annons
Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2021
Första halvåret 2021 i sammandrag
  • Nettoomsättningen för första halvåret var 105,4 Mkr (62,4)
  • EBIT-resultatet för årets första sex månader uppgick till 6,8 Mkr (-3,1)
  • EBITDA-resultatet för första halvåret uppgick till 9,1 Mkr (-0,9)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 5,7 Mkr (-4,3)
  • Soliditeten uppgår till 31,8 % (11,8)
Perioden april - juni 2021 i sammandrag
  • Nettoomsättningen för perioden april-juni blev 54,7 Mkr (20,2)
  • EBIT-resultatet för årets andra kvartal uppgick till 3,2 Mkr (-4,0)
  • EBITDA-resultatet för perioden uppgick till 4,4 Mkr (-2,9)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 2,7 Mkr (-4,5)

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg

Vi kan lägga ytterligare ett kvartal bakom oss med en positiv utveckling både gällande volym och lönsamhet i bolaget. Trots att pandemin inte på något sätt är över har vi klarat att leverera ökande volymer. Vi har fortsatt varit påverkade av en inte helt fungerande leverantörskedja. Vi ser att de rationaliseringar och förbättringarna vi genomfört i bolaget har medfört att vi klarat våra åtaganden gällande leverans och kvalité på ett bra sätt. Utmaningen med brister av råmaterial och de brister som finns i leverantörskedjor har hanterats bra av vår organisation.

Vi noterar en fortsatt ökande ordervolym, där efterfrågan för vår produktionsmetodik med finklippning vinner fördelar hos våra kunder. Den ökande efterfrågan och de höga ordervolymerna är dock utmanande i en redan pressad leverantörskedja. Bristerna i leverantörskedjan har tvingat vår organisation att vara mycket flexibel i produktionsplaneringen och samtidigt effektiv i vår produktion för att klara önskade leveranser i rätt tid. Vi har lyckats nå en hög leveranssäkerhet, även om vi fått kämpa hårt och ibland använt oss av dyrare leveransalternativ för att leverera i tid.

Förhandlingarna att genomföra prisökningar mot våra kunder för att kompensera den mycket snabba och kraftigt ökande kostnaden av råmaterial har pågått under kvartalet. De kraftigt ökande råmaterialpriserna har skapat en betydande påverkan på oss som bolag. De genomförda prisförhandlingarna medför att vi till del kompenserar oss för de ökande kostnaderna som dessa medför. Avtalen med våra större kunder innebär dock att vi inte omgående kommer att kunna kompensera för dessa ökade kostnader.

Förväntningar inför 2021

Vi ser en fortsatt stark marknad med bra orderingång för tredje kvartalet och framåt. Samtidigt bedömer vi att råmaterialpriser fortsatt kommer vara höga och vi ser ökande utmaningar för leverantörskedjan att klara av behoven från en stark marknad.

Väsentliga händelser under Q2

Hög försäljningsvolym, bra effektivitet och produktivitet skapar en lönsamhet i bolaget med en rörelsemarginal om 6,5 % under första halvåret. Resultatet är påverkat av ökande råmaterialkostnader under kvartalet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Bristerna på stål, där stålbolagen dras med svårigheter att komma upp i volymer har inte underlättats av de oväder som vi har kunnat notera i Tyskland och Belgien, vilka har haft ytterligare negativ påverkan på hela supply chain.

Bolagets delårsrapport finns att ladda ned från bolagets hemsida: http://precomp.se/sv/investerare/rapporter.

Ulricehamn 2021-08-24

Peter Sprigg, VD Precomp Solutions AB, 0739-940913, peter.sprigg@precomp.com.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021 kl. 08:30 CEST.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera