1515
AFRY: Kommuniké från ÅF Pöyrys årsstämma 2021

ÅF Pöyry AB (publ) höll idag årsstämma. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes årsstämman endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Årsstämman beslutade att ändra bolagets företagsnamn till AFRY AB, genom ändring av bolagsordningen. Fram till dess att den nya bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket kommer bolaget att använda nuvarande företagsnamn ÅF Pöyry AB.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Gunilla Berg, Henrik Ehrnrooth, Joakim Rubin, Kristina Schauman och Anders Snell samt om val av Tom Erixon, Carina Håkansson och Neil McArthur till nya styrelseledamöter. Vidare valde årsstämman Tom Erixon till ny styrelseordförande.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade om en utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 7 juni 2021 och utbetalning beräknas ske torsdagen den 10 juni 2021.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade även:
  • att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.
  • att godkänna förslaget om arvoden till styrelsen och revisorn.
  • att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
  • att anta nya uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om återköp av högst 700 681 egna aktier av serie B samt att minska bolagets aktiekapital genom indragning av de aktier av serie B som återköps av bolaget med stöd återköpsbemyndigandet. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm och får då ske endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Återköpet och indragningen av aktierna görs för att kompensera ÅF Pöyrys aktieägare för utspädningseffekten med anledning av det konvertibelprogram som antogs av årsstämman 2020.
  • att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022, besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan nyemission ska aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på marknadsmässiga villkor, dock ska antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst uppgå till 10 procent av totalt antal aktier.

Fullständig dokumentation avseende årsstämmans beslut finns på bolagets hemsida afry.com/sv/arsstamma.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?