1515
Annons
Sagax: NYTT ANTAL RÖSTER

Aktieägare som innehar 30 stamaktier av serie A har begärt omvandling av dessa till stamaktier av serie B i enlighet med Sagax bolagsordning. Omvandling har skett vilket minskar antalet röster i bolaget med 27 röster. Antalet röster uppgår därefter till 68 741 061. Aktiekapitalet om 780 351 117 kronor är oförändrat.

 

Per 31 augusti 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 445 914 924 fördelat på 26 832 854 stamaktier av serie A, 292 820 741 stamaktier av serie B varav 2 000 000 aktier i egen räkning och 126 261 329 stamaktier av serie D. Stamaktier av serie A representerar 26 832 854 röster, stamaktier av serie B representerar 29 282 074,1 röster och stamaktier av serie D representerar 12 626 132,9 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2021 till 3 615 000 kvadratmeter fördelat på 693 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 18.00 CEST.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera