Annons
ESEN eSports AB: Delårsrapport 1 2022 ESEN esports AB

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR Q1 2022:
Totala intäkter uppgick till 4,9 MSEK (0,2 MSEK)
Rörelseresultat uppgick till -2,9 MSEK (-2,2 MSEK)
Periodens resultat uppgick till -3 MSEK (-2,2 MSEK)
Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,06 SEK)

Jämförelsesiffror visas inom parantes.
Verksamheten 2022 är inte densamma som verksamheten 2021 då ESEN vid den tidpunkten föregående år varken hade 2Prove AB eller Vaxxa AB som dotterbolag i koncernen.

VD har ordet
När vi publicerade vår Bokslutskommuniké för 2021 avslutades det VD-ordet med att vi precis startat igång med den nya noteringsprövningen på Spotlight i samband med vårt ingångna avtal med Vaxxa AB. Även fast bolaget fortfarande är kvar i den processen i skrivande stund börjar vi se ett ljus i tunneln längre fram med en övertygelse om fortsatt notering på Spotlight.

Första kvartalet för 2022 kan summeras med två ord: "Förändring" och "Process". Vi har genomfört den förändring av bolaget som lite löst presenterades redan i september 2021. Vi har förändrat verksamheten för att bättre verka och framförallt växa i noterad miljö. Bolaget presenterade sitt förvärv av Vaxxa AB den 15 februari 2022 och beslutet röstades igenom på den extra bolagsstämma som ägde rum den 21 mars 2022. Ett otroligt glädjande besked efter hårt arbete från ledningen och styrelsens håll att hitta rätt bolag för att bygga den nya verksamheten utifrån.

Vaxxa har under första kvartalet levererat enligt förväntan och hunnit knyta till sig en otroligt spännande aktör i form Beijer Bygg och deras två byggvaruhus i Piteå respektive Luleå. Samarbetets fokus grundar sig i att byggvaruhusen på ett smidigt och enkelt sätt skall kunna sälja överskott, felbeställningar och utställningsexemplar via Vaxxas auktionsplattform. Ett otroligt spännande samarbete med en perfekt aktör för att fortsätta utforska plattformens möjligheter. På sikt ser vi möjligheterna för liknande lösningar i flertalet andra branscher. Möjligheten att även på sikt kunna skapa White-label lösningar för bolagen är en annan av många möjligheter som vi skall utforska framåt i Vaxxa.

Process står både för det mest självklara, den noteringsprövningen som vi arbetar i just nu tillsammans med Spotlight. Men den representerar också den process vi lägger nu för att fortsätta få bolaget att växa i samband med förvärvet av Vaxxa. Bolaget arbetar nu hårt med att staka ut nästa steg samtidigt som vi tålmodigt ser fram emot ett positivt besked från marknadsplatsen.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera