Rättelse: Starkt resultat och god orderingång

Rättelsen avser ett skrivfel som har identifierats i den engelska versionen av delårsrapporten för perioden januari-september 2020. Felet avser kolumnrubrikerna i den sammanfattande tabellen på sida 2 i den engelska rapporten där det felaktigt hänvisats till perioderna 1 apr-30 jun samt 1 jan-30 jun istället för 1 jul-30 sep och 1 jan-30 sep. Siffrorna som rapporterats är korrekta, felet är bara relaterat till rubriksättningen.

Wästbygg Gruppen presenterar idag sin delårsrapport för perioden januari-september.

– Siffrorna för årets tredje kvartal är nu klara och det känns positivt att återigen få presentera en stark rapport. Utifrån segmentsrapportering, det vill säga med hänsyn tagen till successiv resultatavräkning i egenutvecklade bostadsrättsprojekt, redovisade vi ett rörelseresultat på 67 mkr för kvartalet. Det är nästan dubbelt så mycket som samma period förra året. Orderingången under tredje kvartalet har varit god och har delvis kompenserat för den svagare orderingång än normalt som vi upplevde under kvartal två, säger Jörgen Andersson, vd på Wästbygg Gruppen AB.

Från och med delårsrapporten för andra kvartalet 2020 resultatavräknas egenutvecklade bostadsrättsprojekt först vid färdigställandet. Som komplement intäktsredovisas även dessa projekt över tid i segmentsrapporteringen då det är koncernens bedömning att detta ger en tydligare bild av koncernens ekonomiska ställning vid varje enskilt rapporttillfälle. Se not 2 på sidan 19 för mer information.

Sammanfattning enligt IFRS:Sammanfattning enligt segmentsrapportering:
1 juli – 30 september 2020

Intäkter 720 mkr (1 037)
Rörelseresultat 56 mkr (86)
Resultat efter skatt 58 mkr (81)
Resultat per aktie 2,50 kr (3,54)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
9 mkr (197)
Orderingång 900 mkr (657)
1 juli – 30 september 2020

Intäkter 773 mkr (865)
Rörelseresultat 67 mkr (34)
Resultat efter skatt 68 mkr (30)
Resultat per aktie 2,95 kr (1,33)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
47 mkr (81)
Orderingång 900 mkr (657)
1 januari – 30 september 2020

Intäkter 2 696 mkr (2 843)
Rörelseresultat 158 mkr (180)
Resultat efter skatt 152 mkr (175)
Resultat per aktie 6,62 kr (7,63)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-78 mkr (-41)
Räntebärande nettokassa (+)/
nettoskuld (-) -209 mkr (15)
Soliditet 32 % (29)
Orderingång 1 966 mkr (2 491)
Orderstock 30 september 3 203 mkr (3 970)
1 januari – 30 september 2020

Intäkter 2 798 mkr (2 764)
Rörelseresultat 177 mkr (136)
Resultat efter skatt 171 mkr (132)
Resultat per aktie 7,43 kr (5,77)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
1 mkr (-141)
Räntebärande nettokassa (+)/
nettoskuld (-) 6 mkr (62)
Soliditet 40 % (31)
Orderingång 1 966 mkr (2 491)
Orderstock 30 september 3 203 mkr (3 970)

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2019 och för balansposter motsvarande balansdag 2019.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Två egenutvecklade logistikanläggningar och ett egenutvecklat bostadsprojekt har sålts under kvartalet. Det sammanlagda värdet uppgick till 974 mkr. Logistikanläggningarna är under produktion och har delvis resultatavräknats under tredje kvartalet. Bostadsprojektet produktionsstartas och vinstavräknas först under fjärde kvartalet.
  • Kvartalets orderingång uppgick till 900 mkr och utgörs till största delen av fyra större entreprenadavtal inom Bostad och ett logistikprojekt.
  • Den 30 september offentliggjorde Wästbygg Gruppen prospektet för noteringen på Nasdaq Stockholm. Prospektet finns för nedladdning på wastbygg.se
  • Vid en extra bolagsstämma den 28 september entledigades Elisabeth Falk som personvald revisor på grund av hälsoskäl. Det noterades att Grant Thornton Sweden AB fortsatt är valt revisionsbolag och att Lars Kjellgren fortsatt är huvudansvarig revisor. Vidare har Grant Thornton meddelat att Camilla Nilsson utsetts som medpåtecknande revisor, att underteckna tillsammans med huvudansvarig revisor.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Andersson, vd
tel 0703-23 32 02, e-post jorgen.andersson@wastbygg.se,

Jonas Jönehall, CFO och vice vd
tel 0739-20 19 01, e-post jonas.jonehall@wastbygg.se

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

Idag klockan 9.30 och klockan 11.00 presenterar och kommenterar Jörgen Andersson, vd, Jonas Jönehall, CFO och vice vd samt Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef, rapporten.

Webcast klockan 9.30 på (svenska) https://financialhearings.com/event/13244

Telefonkonferens klockan 11.00 (engelska) https://financialhearings.com/event/13254

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?