1515
Ratos AB: Stark resultatutveckling i det fjärde kvartalet och för helåret 2020
Fjärde kvartalet: Utveckling Ratos bolagsgrupp, justerat för Ratos ägarandelar
 • Nettoomsättningen minskade till 5 671 MSEK (6 277)
 • EBITA ökade till 332 MSEK (88)
 • Kassaflödet ökade till 439 MSEK (425)

 

Helår 2020: Utveckling Ratos bolagsgrupp, justerat för Ratos ägarandelar
 • Nettoomsättningen minskade till 24 071 MSEK (24 499)
 • EBITA ökade till 1 913 MSEK (1 198)
 • Kassaflödet ökade till 1 770 MSEK (949)

 

Fjärde kvartalet 2020: Utveckling Ratoskoncernen
 • Rörelseresultatet för Ratoskoncernen ökade till 372 MSEK (122)
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 0,05 SEK (-0,53)

 

Helår 2020: Utveckling Ratoskoncernen
 • Rörelseresultatet för Ratoskoncernen ökade till 1 929 MSEK (1 655)
 • Resultat per aktie efter utspädning, justerat för realisationsvinsten 2019, ökade till 2,17 (0,59)
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,17 SEK (2,11)
 • Likvida medel i moderbolaget uppgick till 1 166 MSEK (1 607)
 • Styrelsen i Ratos föreslår en utdelning för helåret 2020 om 0,95 SEK per aktie (0,65)

 

Efter periodens slut
 • I januari 2021 slutförde Ratos försäljningen av Bisnode, exklusive verksamheten i Belgien, till Bisnodes samarbetspartner Dun & Bradstreet. Köpeskillingen för Ratos ägarandel om 70% uppgick, som tidigare kommunicerats, till 3 900 MSEK, vilket medför en koncernmässig reavinst om cirka

1 900 MSEK.

"Under det fjärde kvartalet 2020 ökade bolagsgruppens EBITA för sjätte kvartalet i rad. EBITA mer än tredubblades jämfört med samma period 2019 och steg för helåret med 60%. Samtidigt medförde starka kassaflöden i våra bolag att skuldsättningen minskade snabbt. Flertalet bolag uppvisar nu en god stabilitet och lönsamhet, vilket skapar goda förutsättningar för såväl fortsatt organisk som förvärvad tillväxt. Vinsten per aktie i Ratoskoncernen för 2020 ökade med närmare fyra gånger, rensat för försäljningen av Ratos fastighet 2019. Därutöver förbättrades Ratos likviditet med cirka 3 miljarder kronor efter periodens utgång, som ett resultat av att försäljningen av Bisnode slutfördes. Ratos står väl rustat för den fortsatta resan mot en bolagsgrupp med fokus på EBITA tillväxt". 

Jonas Wiström, VD och koncernchef Ratos

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 09.00 CET för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Ratos webbplats, www.ratos.com

Länk till audiocast: https://financialhearings.com/event/13548

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 333 300 9031
SE: +46 8 505 583 50
US: +1 833 526 83 47

Stockholm den 8 februari 2021
Jonas Wiström
VD och koncernchef

För ytterligare information, besök www.ratos.com eller kontakta:

Helene Gustafsson, Head of IR & Press
+46 (0)70 868 40 50
helene.gustafsson@ratos.com

Jonas Wiström, VD och koncernchef
+46 (0)70 868 40 50
 

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2021 kl. 07:00 CET.

Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 11 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 33 miljarder SEK och en total EBITA på 2 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It's all about People.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?