1515
Curando: Förklarande information angående omvänt förvärv av Vo2 Cap AB (publ)

Med anledning av Curando Nordic AB:s (publ) ("Curando") planerade omvända förvärv av Vo2 Cap AB (publ) ("Vo2") mot en köpeskilling om 199 999 999,915 kronor vill Curando ytterligare tydliggöra vad detta kommer att innebära för Curandos aktieägare.

Sammanfattningsvis får du som aktieägare:
 • Aktier i ett helt nytt bolag (Vo2) med goda förutsättningar till värdeökning för aktieägarna framöver utan att betala något för dessa aktier.

 • Samma antal aktier och ägarandel av 'Nya Curando' som du har i nuvarande Curando. 'Nya Curando' kommer att ha samma verksamhet som Curando har idag och därmed samma möjligheter och utmaningar.

För dig som aktieägare i Curando innebär avtalet att:
 • Du får samma antal aktier i Vo2 som du har i Curando på avstämningsdagen. Avstämningsdagen bestäms i nära anslutning till att extra bolagsstämma i Curando har beslutat att genomföra affären. Du som är aktieägare per avstämningsdagen kommer alltså efter beslut om förvärvet att bli aktieägare, med lika många aktier, i två olika bolag - både Vo2 och Curando.

 • Eftersom affären med Vo2 innebär att Curando köper Vo2 (omvänt förvärv) och emitterar 2 105 263 157 nya aktier till säljarna av Vo2, kommer nuvarande aktieägare i Curando att äga totalt 4,72% av Vo2 (efter beslut om förvärvet).

 • Aktierna i Vo2 får aktieägarna i Curando utan att betala något. Viktigt att notera är att Vo2 kommer att vara noterat på Nasdaq First North Growth Market.

 • Nuvarande verksamhet, tillgångar och skulder kommer att lyftas ur nuvarande Curando innan affären med Vo2 genomförs och in i ett helägt dotterbolag; 'Nya Curando'.

 • Nuvarande ägare i Curando får lika många aktier i 'Nya Curando' som man har i Curando per avstämningsdagen via utdelning av aktier i 'Nya Curando'.  D.v.s. äger du vid avstämningsdagen 10 000 aktier i Curando Nordic AB tilldelas du 10 000 aktier och motsvarande procentandel i 'Nya Curando'.

 • 'Nya Curando' har för avsikt att åternoteras på börsen vid lämpligt tillfälle under hösten.

Datum och tidpunkt för bolagstämma och avstämningsdag kommer att meddelas när Nasdaq har godkänt affären med Vo2.

Vi ber er uppmärksamma att affären med Vo2 är beroende av att nedanstående villkor uppfylls:
 • Avtalet är villkorat av att Vo2 erhåller ett villkorat godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market.

 • Transaktionen är vidare bland annat villkorad av att extra bolagsstämma i Curando beslutar om riktad nyemission till Säljarna. Curando beräknas kunna ge in den nya bolagsbeskrivningen till Nasdaq Stockholm för godkännande under juni 2021 samt därefter kalla till extra bolagsstämma för att genomföra Transaktionen.

 • Avtalet är även villkorat av att en av Säljarna, 24 Media Network AB ("24 Media Network") ansöker om och erhåller budpliktsdispens från Aktiemarknadsnämnden med anledning av att 24 Media Network efter Transaktionen erhåller över trettio (30) procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?