Annons
Delårsrapport andra kvartalet 2022

Andra kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättning ökar med 13,5 % till 68,7 (60,5) MSEK. Den organiska tillväxten var -5,0 %, (7,7 %)
  • Bruttomarginalen uppgick till 40,4 % (40,1 %)
  • EBITDA exkl noteringskostnader uppgick till 6,5 (8,2) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,45 SEK

Perioden 1 Jan – 30 juni

  • Nettoomsättning ökar med 15,1 % till 109,6 (95,3) MSEK. Den organiska tillväxten var -3,3 %, (24,7 %)
  • Bruttomarginalen uppgick till 39,9 % (39,9 %)
  • EBITDA exkl noteringskostnader uppgick till 5,2 (10,7) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,16 SEK

VD kommenterar kvartalet

Söder Sportfiske ökade omsättningen under det andra kvartalet med 13,5% och nådde 68,7 MSEK. Den organiska tillväxten i kvartalet var -5,0% påverkat av en svagare hemmamarknad där försäljningen i Sverige minskade med 13,4%. Utlandsförsäljningen växte organiskt med 52,8% där Tyskland var största tillväxtdrivare följt av Nederländerna, Irland, Österrike och Italien.

För det första halvåret (Jan-Jun) var tillväxten för koncernen 15,1% och organiska tillväxten -3,3%.
Det makroekonomiska klimatet under årets första sex månader har varit mer utmanande än vad vi förväntade oss när vi gick in i året och tillväxttakten har varit under vår ambitionsnivå. När vi summerar Q2 och det första halvåret så är vår bedömning att vi trots en minskad försäljningsnivå i Sverige fortsatt har stärkt vår position på en marknad där efterfrågan i perioden legat klart under nivån i motsvarande period 2021. Utlandsförsäljningen växer stadigt och vår tyskspråkiga site Sportfishtackle.de, som faktiskt inte varit live mer än ett år, fortsätter att ge den utväxling på tillväxten vi önskar och vi vinner marknadsandelar i Europa både i hög takt och på bred front.

Bruttomarginalen i kvartalet var 40,4% (40,1%) och kvartalets EBITDA nådde 6,5 (8,2) MSEK och en EBITDA-marginal på 9,4% (13,5%). På kostnadssidan är det primärt kostnader för marknadsföring, personal och utveckling i e-handelsplattform som varit högre jämfört med föregående år. Vår ökande andel utlandsförsäljning driver initialt en högre rörlig marknadsföringskostnad samtidigt som vi balanserat investerat i marknadsföring även på den svenska marknaden. Ökningen i personalkostnader drivs av investeringar vi gjort i vår organisation under de senaste 12–15 månaderna där vi fortfarande ser helårseffekter under Q2.

I vårt löpande arbete med att säkerställa maximal effektivitet i bolaget har vi under kvartalet genomfört ett antal åtgärder. Bland annat har vi minskat ner på några tjänster inom administration samt produktion och utveckling av handgjorda beten och vi förväntar oss se effekter av detta framåt. Vi är inte intresserade av tillväxt för sakens skull, utan den ska ske under god lönsamhet. Vi fortsätter således att agilt arbeta med vår kostnadsmassa.

I slutet av juni nåddes en milstolpe med lanseringen av en stor uppdatering i vår e-handelsplattform, ett projekt som pågått under ett antal månader. Detta innebär en rad förbättringar i användarupplevelse och funktionalitet för våra kunder samt betydande förbättringar av vår back-end och administration i plattformen och framöver förväntar vi oss få högre utväxling av våra interna utvecklingsresurser. Således en viktig byggsten för vårt arbete med att förbättra kundupplevelsen och stödja våra ambitioner avseende fortsatt internationell expansion. Vidare öppnar det för ytterligare integration och synergier med Fishline-verksamheten på sikt. Värt att notera här är också att samtliga utvecklingskostnader tas rakt över resultaträkningen, inget balanseras.

Under kvartalet mottog Sportfiskeprylar.se, för tredje året i rad, utmärkelsen årets E-handlare inom kategorin Sport i PriceRunners tävling ”Årets E-handlare”. En utmärkelse som till stor del bygger på konsumenternas omdömen och betyg vilket ger ett fint kvitto på kundernas uppskattning av vårt erbjudande.

I samband med denna rapport så har vi som bolag valt att övergå till EBITDA som vårt primära resultatmått. Denna förändring kommer i spåren av förvärvet av Fishline. Anledningen är enkel, vi vill visa ett så rättvisande mått på vår underliggande lönsamhet som möjligt. Avskrivningar på Goodwill relaterat till Fishline-förvärvet, vilka inte påverkar vårt kassaflöde, står för 90% av våra totala avskrivningar och förväntas kvarvara på den nivån inom överskådlig tid. Ur det perspektivet ger EBITDA en bättre bild av bolagets lönsamhetsnivå till dess att vi övergår till att rapportera enligt IFRS.

Vi är fullt fokuserade på att fortsatt utveckla bolaget i vår strategiska riktning mot tillväxt under god lönsamhet. Konkret i närtid handlar detta om att accelerera vår internationella expansion och att fortsätta optimera erbjudandet i Sverige för att stå starkast när marknaden väl vänder. Vi är nu mitt i högsäsongen för sportfiske och jag vill avslutningsvis passa på att ge en stor eloge till alla våra duktiga medarbetare som varje dag kämpar hårt för att ge våra kunder bästa möjliga upplevelse och service.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera