Annons
Penser Access: Ökade intäkter, resultat och positiv värdeförändring - Arlandastad Group

Högre intäkter och resultat
Intäkterna under Q2’22 uppgick till ca 84 mkr (42 mkr i Q2’21), varav hyresintäkter stod för ca 30 mkr (21 mkr) och intäkter från den operativa verksamheten uppgick till ca 54 mkr (21 mkr). Hyresintäkternas ökning är huvudsakligen drivet av nya hyreskontrakt samt ökad omsättningshyra. Bruttoresultatet uppgick till ca 24 mkr (13 mkr i Q2’21), drivet av högre hyresintäkter. Substansvärdet uppgick till 96 kr (69 kr).

Positiv värdeutveckling
Realiserade värdeförändringar av fastigheter uppgick till ca 70 mkr (0 mkr i Q2'21), ett resultat av avyttringen av markområdet till JV-bolaget Arlandastad F60. Orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till ca 281 mkr (-15 mkr), drivet av nya avtal och hyresgäster (+108 mkr) samt värdeökning på byggrätterna (+173 mkr). Yielden uppgår till 6,41% (5,92% i Q1'22) och snittsräntan till 2,9% (2,7%).
 
Bibehåller vårt motiverat värde
Positiv utveckling av intäkter, resultat samt värdeökning i Q2 gör att vi bibehåller vår positiva syn på caset. Vår bedömning är att bolaget har en stabil finansiering och välfylld kassa vilket skapar flexibilitet i rådande marknadsturbulens. Givet fortsatt osäkerhet kring byggkostnader, volatilitet i räntemarknaden samt turbulens i finansieringsmarknaden bibehåller vi vårt motiverade värde om 76-78 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 15-07-2022 kl. 09:00: https://docs.penser.se/a/2927/ARLANDASTAD20220715.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera