1515
Annons
Vestum förvärvar specialistbolag inom isolering med en omsättning om 62,9 MSEK, EBITDA om 10,5 MSEK och EBITA om 8,0 MSEK

2021-09-29

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Universalisolering Fredriksson AB samt dotterbolaget Sollentuna Isolerings AB ("Universalisolering"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 171 682 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Universalisolering en omsättning om 62,9 MSEK med en EBITDA om 10,5 MSEK och EBITA om 8,0 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,7 procent och EBITA-marginal om 12,8 procent.

VESTUM FÖRVÄRVAR SPECIALISTBOLAG INOM ISOLERING MED EN OMSÄTTNING OM 62,9 MSEK, EBITDA OM 10,5 MSEK OCH EBITA OM 8,0 MSEK

2021-09-29

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Universalisolering Fredriksson AB samt dotterbolaget Sollentuna Isolerings AB ("Universalisolering"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 171 682 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Universalisolering en omsättning om 62,9 MSEK med en EBITDA om 10,5 MSEK och EBITA om 8,0 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,7 procent och EBITA-marginal om 12,8 procent.

Om Universalisolering

Universalisolering har över 25 års erfarenhet av rör- och ventilationsisolering inom värme-, vatten- och sanitetsbranschen. Universalisolering utför alla typer av isolering avseende ventilationsanläggningar och kan även leverera och montera kompletta ventilationsanläggningar. Inom erbjudandet ingår värmeisolering, kondensisolering, brandisolering samt ljudisolering.

Bland kunderna finns Bravida, Assemblin, Rörgruppen, VVS-Kraft Teknikservice, Gösta Schelin, med flera.

Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Universalisolering en omsättning om 62,9 MSEK med en EBITDA om 10,5 MSEK och EBITA om 8,0 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,7 procent och EBITA-marginal om 12,8 procent.

Universalisolering har 46 anställda och har sitt huvudkontor i Handen.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

Universalisolering siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med oktober 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Kul att idag få välkomna Universalisolering till Vestum! Vi har under en tid varit ute efter att komplettera vårt utbud inom VVS med ett erbjudande inom isolering och tycker därför att det känns extra roligt att vi nu får med oss Universalisolering och grundarna till bolaget på den fortsatt tillväxtresan, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 171 682 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 15 september 2021 till och med 28 september 2021. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 91 047 237 till 91 218 919 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka tre veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Qap Legal agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-pressmeddelande-20210929.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera