1515
Annons
Codemill: Delårsrapport januari-mars 2022

Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.codemill.se/investor-relations/finansiell-information och som bifogad fil.

(Siffror inom parentes avser samma period föregående år)

Första kvartalet
Januari-mars 2022

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 13 681 KSEK (6 327).
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -4 200 KSEK (-7 206).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,76 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 452 KSEK (-3 357).
 • Soliditeten uppgick till 61,6 procent (49,8).

Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2022

 • Codemill har med produkten Accurate.Video Validate ingått avtal med media- och underhållningsföretaget SKY UK.
 • RTLZWEI har ingått ett treårigt avtal med Codemill och produkten Accurate Player SDK.
 • Ett av Europas största kommersiella TV-bolag, ITV har ingått ett avtal med Codemill som innefattar produktlicens, support samt konsultintäkter.
 • TV 2, en av Danmarks mest populära kanaler har valt Codemills produkt Accurate Player SDK för att utveckla en skräddarsydd lösning för videoarbetsflöden.
 • Paramount Global har ingått avtal med Codemill för produkten Accurate Player och Accurate.Video.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Det brittiska mediabolaget UKTV har under sex månader visat en 33% ökning av användare av Codemills produkt Accurate.Video.
 • Codemill har med produkten Accurate Plyer SDK ingått avtal med bolagets första kund i Japan, AbemaTV för att underlätta avancerad Media Supply Chain-verksamhet i molnet, effektivisera AbemaTV:s innehållshantering, bearbetning och distributionsarbetsflöde.

VD Rickard Lönneborg kommenterar kvartalet
Året har glädjande börjat med positiva steg framåt för oss på Codemill. Vi har under det första kvartalet kunnat informera om flertalet nya avtal med både TV- och filmkunder världen över. Dessa nya och utökade affärer har ökat våra återkommande intäkter markant och samtidigt gett oss fart för att fortsätta satsa i både produktutveckling och marknadsföring. Under kvartalet har vi också utökat samarbetet med våra partners där vi fortsätter integrera våra produkter med deras för att nå ut till fler användare.

Världsläget tog dock en tragisk vändning under kvartalet och Rysslands invasion av Ukraina medförde en humanitär katastrof och en osäkerhet kring framtiden. Vi valde att delta i en branschsamordnad bojkott, där vi fick avsluta ett
mindre samarbete med en rysk kund. Förutom det så ser vi ingen stor direkt påverkan för oss på Codemill, då vi endast hade en kund i Ryssland, och vi inte har verksamhet eller kunder i Ukraina.

Under början av året kunde vi meddela att vi tagit språnget in på den asiatiska marknaden genom att teckna avtal med vår första japanska kund för vår produkt Accurate Player SDK. Vi tror och hoppas att det banar väg för fler möjligheter i Asien, framförallt i Japan.

Under senare delen av kvartalet påbörjade vi ett antal nya projekt med större kunder, bland annat med syfte att förbättra användarupplevelsen (UX) för större användargrupper som samarbetar över flera kontinenter. Vår första prioritet är att utöka affären hos dessa befintliga kunder och vi ser UX-projekt som ett sätt att komma närmare dem och hitta fler
möjligheter för våra produkter.

Vi är övertygade om att det finns mycket kvar att göra i vår strävan efter att göra arbete med rörlig bild både trevligare och mer effektivt. Vi vill se att våra kunder lyckas genom att kreatörer och operatörer trivs bättre på jobbet med våra lösningar, samtidigt som organisationer får större flexibilitet och möjlighet till distansarbete med film, tv och annan rörlig bild. Att jobba mer effektivt och flexibelt sparar både tid och pengar och vi fortsätter utveckla våra produkter mot de målen.

I slutet av första kvartalet släppte vi en ny version av Accurate.Video, där bland annat en ny arbetsyta för att skapa reklamavbrott - Ad Break workspace tillkom som en förbättring av vår produkt Validate som ett resultat av nära samarbete med Brittiska UKTV, som är en del av BBC. Fler förbättringar släpptes även på våra andra produkter, bland annat Accurate.Video Edit och Cantemo. Detta togs emot positivt av våra kunder, och de ser tydligare en röd tråd mellan produkterna.

I mars förberedde vi oss också inför årets stora branschmässa i USA - NAB, som nu kommit igång igen efter pandemin. I skrivande stund har vi just haft några bra och lärorika dagar på mässan där cloud-trenden fortsätter framåt, och virtuell
produktion tar mer plats. Vi ser en ökad efterfrågan på molnbaserade verktyg för att snabba upp och förenkla arbete med video. Det var glädjande att se att även intresset för vår förvärvade produkt Cantemo var högt.

Nu tar vi med oss lärdomarna från mässan och fortsätter framåt!

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera