1515
Annons
ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari - juni 2021
HÄNDELSER UNDER KVARTALET
  • ALM Equity förvärvade samtliga aktier i Järntorget Byggintressenter AB för ett värde om cirka 1,7 Mdkr.
  • ALM Equity emitterar icke säkerställda obligationer om 1 Mdkr samt preferensaktier om cirka 400 Mkr och stamaktier om cirka 300 Mkr.
  • Affärsområde Projektutveckling byggstartar 896 enheter varav 858 mot förvaltningsmarknaden och 38 mot privatmarknaden. Affärsområde Entreprenad är totalentreprenör.
HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
  • ALM Equity fick godkännande av befintliga obligationsinnehavare att bolagets dotterbolag ska ha möjlighet att nyttja kapitalmarknaden som ett komplement till befintliga finansieringskällor.
  • Fredrik Arpe, idag VD för Järntorget, kommer att gå in i rollen som affärsområdeschef för affärsområde Förvaltning och ingå i ALM Equitys koncernledning i en roll som vice VD.

 

KONCERNENS NYCKELTAL

+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Sammandrag | 2021| 2020| 2021| 2020| 2020|
| |apr-jun|apr-jun|jan-jun|jan-jun|jan-dec|
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Nettoomsättning,Mkr | 752| 280| 925| 693| 1 759|
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Periodens resultat, | 62| 27| 133| 144| 229|
|Mkr | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Avkastining på EK,% | -1| -1| -2| 3| 4|
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Soliditet,% | 38| 40| 38| 40| 40|
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Likvida medel, Mkr | 966| 701| 966| 701| 722|
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Eget kapital, Mkr | 4 637| 3 607| 4 637| 3 607| 3 790|
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Balansomslutning, Mkr| 12 161| 9 077| 12 161| 9 077| 9 465|
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Nyckeltal per aktie | 2021| 2020| 2021| 2020| 2020|
| |apr-jun|apr-jun|jan-jun|jan-jun|jan-dec|
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Justerat | 905| N/A| 905| N/A| N/A|
|substansvärde*, per | | | | | |
|aktie, kr | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Börskurs på | 780| 550| 780| 550| 700|
|bokslutsdagen, kr | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Resultat per | 0,07| -0,62| -2,15| 7,48| 10,58|
|stamaktie före | | | | | |
|utspädning, kr | | | | | |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

*Justerat substansvärde baseras på faktiskt substansvärde justerat för bedömt marknadsvärde på verksamheterna inom ALM Equity. För vidare information om hur detta värde är framtaget se sid 5 i halvårsrapporten.
VD HAR ORDET
Nu läggs grunden till en ny förvaltningsaffär
Med förvärvet av Järntorget i hamn har vi lagt grunden till självständiga och starka affärsområden samt uppbyggnaden av en ny förvaltningsaffär.
Tillträtt Järntorget
Vi har skrivit på det sista pappret, pengarna har rullat ut och förvärvet av Järntorget är därmed klart. Det har varit en intensiv och inspirerande förvärvsprocess och vi har startat igång det riktigt spännande arbetet med att integrera verksamheterna och bygga vidare på de värden vi skapar tillsammans. Den kompetens som finns i Järntorget inom både projektutveckling- och entreprenadverksamhet ska vi dra nytta av och dessa verksamheter kommer att fullt ut integreras i affärsområde Projektutveckling respektive Entreprenad. Tillsammans har vi blivit en väsentligt större koncern och affärsområde Projektutveckling kommer med sina närmare 17 000 byggrätter att vara en av de ledande aktörerna i Stockholmsområdet.
Intresset från både nya och gamla aktieägare och finansiärer har varit stort i samband med affären vilket vi är väldigt glada för. Obligationsemissionen, som var den största i ALM Equitys historia, genomfördes till de hittills bästa villkoren och aktieemissionerna blev rejält övertecknade. Finansiärer och ägare ser uppenbarligen potential i att vi kan skapa mervärde på den fortsatta resan.

Efter förvärvet uppgår den uppdaterade externa marknadsvärderingen till 11,3 Mdkr baserat på det kalkylerade substansvärdet för hela ALM Equity per den 30 juni. Det innebär att det har tillkommit värden om cirka 0,6 Mdkr hänförligt till stamaktieägarna under kvartalet. Då har vi fortfarande inte tagit hänsyn till övervärdet av det framtida förvaltningsöverskottet från de cirka 1 000 bostäder som affärsområde Förvaltning har i joint venture med Klövern eller övervärden i vår digitala affär.
En ny stark förvaltningsaffär
Vårt fokus framåt är nu att skapa en ny stark förvaltningsaffär och vi är väldigt glada att Fredrik Arpe, tidigare VD på Järntorget, kommer att ta sig an denna spännande uppgift som ny chef för affärsområde Förvaltning. I Järntorgets byggrättsportfölj finns cirka 1 500 byggrätter som, genom att anpassa dem till en mindre och mer efterfrågad storlek, går att fördubbla till 3 000. Tillsammans med befintliga byggrätter i affärsområde Förvaltning och Projektutveckling om cirka 3 000 byggrätter har vi en portfölj på sammanlagt 6 000 byggrätter lämpade för förvaltningsaffären. Genom denna paketering kan vi erbjuda externa finansiärer att vara med på förvaltningsresan ännu en gång. Ägandet i Svenska Nyttobostäder kommer att ligga kvar under affärsområdet men det är vår ambition att öka ägarspridningen i Svenska Nyttobostäder och minska vårt ägande till under 50 procent genom försäljning eller utdelning. Genom ett ägande under 50 procent kommer Svenska Nyttobostäder inte längre att konsolideras in i ALM Equitys redovisning utan bli en finansiell tillgång och därmed synliggörs de värden som skapas på ett tydligare sätt.
Vidareutveckling av självständiga affärsområden
Nu tar vi nästa steg i affärsområdenas utveckling. Efter integrationen med Järntorgets verksamheter kommer samtliga affärsområden att bli mer självständiga verksamheter. Alla affärsområden ska kunna stå på egna ben och vårt mål att de ska vara fullt ut börsfäiga. Med ökad självständighet kommer affärsområdena att lägga i nästa växel för ytterligare strukturaffärer. En intressant pusselbit i affären med Järntorget är Bomodul som tillverkar högkvalitativa husmoduler i trä. Här ser vi stor potential att utveckla och växa det industriella byggandet. Bomodul kommer att vara navet i att utveckla den affären med såväl utökad kapacitet som vertikala integrationer. Affärsområde Entreprenad har en mycket spännande resa framför sig.
Bara början
Jag har nog sagt det förut men det här är bara början. Stärkt av det förtroende vi får från våra ägare och finansiärer kommer vi fortsätta utveckla ALM Equitys affär och genom våra olika affärsområden leda omstruktureringen av bostadsbranschen. Genom förvaltningsaffären kommer vi skapa nya värden och kanske får Svenska Nyttobostäder sällskap på börsen om några år.
Nu fortsätter vi att göra det som vi är så bra på - att med nya och gamla pusselbitar synliggöra dolda värden, skapa nya strukturer som vi sedan kan realisera när tiden är inne.
Sist, men absolut inte minst, så vill jag välkomna alla fantastiska medarbetare från Järntorget in i ALM Equity! Nu kör vi!
För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27
Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-08-26 kl.08:00

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?