Oscar Properties Holding AB (publ): Oscar Properties ändrar redovisningsprincip avseende bostadsutveckling genom bostadsrättsföreningar och flyttar samtidigt fram publiceringen av Delårsrapporten Q1 till den 28 maj 2020

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Oscar Properties" eller "Bolaget") har under hösten 2019 som tidigare kommunicerats, haft möten och skriftlig dialog med Finansinspektionen angående frågan om på vilket sätt bostadsutveckling genom bostadsrättsföreningar ska redovisas i Oscar Properties koncernredovisning.

I november 2019 meddelade Finansinspektionen att de, som ett led i sin sedvanliga undersökningsprocess, överlämnat ärendet för sanktionsprövning. Den 28 januari 2020 erhöll Oscar Properties ytterligare en skrivelse där det framgår att det är Finansinspektionens uppfattning att konsolidering ska ske av de bostadsrättsföreningar vilka Oscar Properties har tecknat avtal med om uppförande av bostäder.

Bolaget har allt sedan börsintroduktionen följt den tolkning av IFRS 10 Koncernredovisning som initialt gjordes. Oscar Properties följt den praxis som använts inom branschen. Tolkningen har delats av bolagets revisorer. Finansinspektionens preliminära bedömning är att Oscar Properties inte har upprättat koncernredovisningen i enlighet med IFRS 10. 

Oscar Properties gör bedömningen att Finansinspektionens preliminära uppfattning kommer vara Finansinspektionens slutgiltiga ställningstagande och Oscar Properties har därför beslutat att ändra redovisningsprinciper. Det innebär att bostadsrättsföreningarna kommer att konsolideras i Oscar Properties räkenskaper från och med den 1 januari 2020 och att omräkningstal för 2019 kommer att publiceras.

Med anledning av att Oscar Properties inför de ändrade redovisningsprinciperna från den 1 januari 2020, framflyttar Oscar Properties publiceringen av delårsrapporten januari-mars 2020 från den 6 maj till den 28 maj 2020.

För frågor vänligen kontakta:
Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ),
Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 15 april 2020 kl. 18.00 CET.

  
Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?