Annons
NOSIUM investerar i fem stycken techbolag och genomför riktad nyemission

NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) förvärvar aktieposter i fem stycken techbolag. Betalning sker genom nyemittering av 2 000 000 B-aktier till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie i NOSIUM. Den totala köpeskillingen uppgår således till 3 000 000 SEK. De fem förvärvsavtalen undertecknades idag den 27 oktober 2022 med samma datum som tillträdesdag. För att tillgodose betalningen av likvid genom nyemitterade B-aktier har styrelsen i NOSIUM, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 2 000 000 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

NOSIUM investerar i entreprenörer och har nu utökat sin investeringsportfölj med fem stycken techbolag. Samtliga bedöms ha en spännande framtid och drivs av entreprenörer som NOSIUM tror har det som krävs för att bygga långsiktigt framgångsrika företag. Investeringen är en del av den nya strategin att utöka antalet investeringar i bolag med drivna entreprenörer och som förväntas ge en hög avkastning.

Följande investeringar har genomförts idag:

NOSIUM har förvärvat 7 procent av kapitalet och rösterna i EE Interactive Entertainment Network S.A för 900 000 SEK. Betalning sker genom emittering av 600 000 B-aktier i NOSIUM till kursen 1,5 SEK. EE Interactive Entertainment Network S.A är ett NFT- och Blockchainbolag som driver verksamheten under varumärket Entblock. Läs mer på entblock.io.

NOSIUM har förvärvat 10 procent av kapitalet och rösterna i Tryggid Europe OU för 375 000 SEK. Betalning sker genom emittering av 250 000 B-aktier i NOSIUM till kursen 1,5 SEK. Tryggid är en start-up som har byggt en teknisk lösning för att skydda sig mot bedrägerier. Bolaget är verksamt i Finland men avser lansera i flera nordiska länder under 2023. Läs mer på idturva.com och tryggid.com.

NOSIUM har förvärvat 10 procent av kapitalet och rösterna i Online Transaction Technology Ventures Holding Ltd (”OTTVH”) för 900 000 SEK. Betalning sker genom emittering av 600 000 B-aktier i NOSIUM till kursen 1,5 SEK. OTTVH har en egenutvecklad teknisk plattform för FX-spel under varumärket FXBET. Plattformen avses lanseras i närtid och mer information kommer finnas på fxbet.co.

NOSIUM har förvärvat 6 procent av kapitalet och rösterna i Leikur Holding Limited för 750 000 SEK. Betalning sker genom emittering av 500 000 B-aktier i NOSIUM till kursen 1,5 SEK. Leikur är ett fintechbolag som erbjuder betalningstjänster riktade till globala internetföretag. Läs mer på leikur.com.

NOSIUM har förvärvat 0,2 procent av kapitalet och rösterna i Prospectus Holdings LTD för 75 000 SEK. Betalning sker genom emittering av 50 000 B-aktier i NOSIUM till kursen 1,5 SEK. Prospectus Holdings har byggt en teknisk plattform inom e-sport och affiliate. Tidigare namn var World of Esportz. Nytt varumärke och hemsida kommer lanseras inom kort.

Vi utökar nu vår portfölj med fem stycken techbolag med spännande framtid. Samtliga har stora planer för 2023 och min förhoppning är att dessa investeringar ska ge en riktigt hög avkastning till NOSIUM och våra aktieägare. Framtiden för NOSIUM har aldrig varit ljusare och jag ser fram emot att under kommande månader låta våra aktieägare lära känna dessa bolag närmre” säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM AB (publ).

Förvärvsavtalen undertecknades den 27 oktober 2022 med samma datum som tillträdesdag. Betalning sker genom emittering av 2 000 000 B-aktier till en teckningskurs om 1,5 SEK styck i NOSIUM AB (publ). Den totala köpeskillingen uppgår således till 3 000 000 SEK. Efter förvärvet och då emissionen är registrerad uppgår totala antalet aktier i NOSIUM till 37 195 530 stycken. Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 5,4 procent i Bolaget. Styrelsen i NOSIUM har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2022, idag den 27 oktober 2022 beslutat om en riktad nyemission av 2 000 000 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna emitteras till säljaren Alexander Schmidt som likvid för betalning av aktierna i de fem företagen enligt ovan. Inget närstående förhållande föreligger. Aktierna är under 100 procent lock-up tom. 2023-12-31.

NOSIUM ABs (publ) aktie är noterad under kortnamnet NOSIUM.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera