1515
Oncopeptides AB: Oncopeptides publicerar rapporten för det andra kvartalet 2021

Bra start på lanseringen, men ett utmanande regulatoriskt läge i USA

STOCKHOLM - 19 augusti 2021 - Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett globalt biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag publicerat rapporten för det andra kvartalet 2021.

Finansiell översikt: april-juni
 • Nettoomsättningen uppgick till 66,4 (0.0) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -344,8 (-399,3) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -24,1 (-401,0) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,32 (- 6,79)
 • Likvida medel per 30 juni uppgick till 999,4 (937,8) MSEK
Finansiell översikt: januari-juni
 • Nettoomsättningen uppgick till 85,7 (0.0) MSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -692,2 (-696,2) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -258,8 (-698,4) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -3,63 (- 12,20)
 • Likvida medel per 30 juni uppgick till 999,4 (937,8) MSEK
Väsentliga händelser översikt: april-juni
 • Ansökan om villkorat marknadsgodkännande för melflufen i EU lämnades in i april
 • Övergripande resultat från fas 3-studien OCEAN meddelades i maj
 • Patientrekryteringen till fas 2-studien PORT slutfördes i maj
 • Ett tyskt dotterbolag etablerades i maj
 • Sammanfattningar av vetenskapliga arbeten gällande melflufen presenterades på 2021 American Society of Clinical Oncology i juni
 • Nya kliniska och prekliniska data för melflufen presenterades på European Hematology Association meeting i juni
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Uppdaterade resultat i från fas 3-studien OCEAN offentliggjordes den 8 juli: melflufen nådde det primära målet superior PFS
 • Överlevnadsdata från OCEAN som också offentliggjordes den 8 juli, ledde till att FDA tillfälligt pausade rekryteringen till kliniska studier med melflufen i avvaktan på ytterligare granskning
 • FDA gick den 28 juli ut med en varning till patienter och hälso- och sjukvårdspersonal, angående en ökad risk för död kopplad till Pepaxto® i OCEAN-studien

                                                                                       

Koncernens siffror i sammandrag

(TSEK) 2021 2020 2021 2020 2020 Jan-Dec
Apr Apr Jan-Jun Jan-Jun
-Jun -Jun
Nettoomsättning 66 374 - 85 729 - -  
Bruttoresultat 63 552 - 82 579 - -
Bruttomarginal 96% n/a 96% n/a n/a
Rörelseresultat -344 -399 -692 -696 -1 591 279
836 332 167 208
Resultat efter skatt -24 -401 -258 -698 -1 594 693
116 041 780 370
Resultat per aktie före och -0,32 -6,79 -3,63 -12,20 -25,57
efter utspädning
Kassaflöde från den löpande -346 -285 -733 -598 -1 296 509
verksamheten 695 665 409 506
Likvida medel vid periodens 999 937 999 384 937 773 840 255
slut 384 773
Forsknings och 41% 57% 45% 63% 54%
­utvecklings­kostnader/
rörelsekostnader, %
 

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Investerare, finansiella analytiker och media inbjuds att delta i en webbpresentation med möjligheten att ställa frågor samma dag kl. 12:00. Presentationen kommer att hållas av vd Marty J Duvall, CMO Klaas Bakker och CFO Anders Martin-Löf. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Webbpresentationen är tillgänglig via denna länk (https://tv.streamfabriken.com/oncopeptides-q2-2021) och finns också tillgänglig på vår hemsida:
www.oncopeptides.com.

Deltagares telefonnummer:

SE: +46 856642651 PIN: 51415302#
UK: +44 3333000804 PIN: 51415302#
US: +18558570686 PIN: 51415302#

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 262 96 28

Linda Holmström, Director Investor Relations, Oncopeptides AB (publ)
E-post: linda.holmstrom@oncopeptides.com
Mobil: + 46 70 873 40 95

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021, klockan 07:00 CET.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. PEPAXTO® (melfalan flufenamid, också benämnt melflufen) är det första läkemedlet från PDC-plattformen och har lanserats i USA för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. Melfalan flufenamid utvärderas i ett brett kliniskt utvecklingsprogram som bland annat omfattar de globala fas 3-studierna OCEAN och LIGHTHOUSE. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Under 2021 bedöms den andra läkemedelskandidaten från PDC-plattformen, OPD5, att gå in i ett kliniskt utvecklingsprogram.

Oncopeptides har cirka 300 medarbetare. Det globala huvudkontoret ligger i Stockholm och huvudkontoret för den amerikanska verksamheten i Boston, Massachusetts. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på www.oncopeptides.com.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?