Annons
Stark avslutning på året 24 procent organisk försäljningstillväxt för helåret

1 oktober–31 december 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 25% till 164 MSEK (131).
 • Organiskt ökade omsättningen med 25% (-6), valutaeffekt <1%.
 • EBITDA uppgick till 60 MSEK (41).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 37% (31).
 • Resultatet före skatt uppgick till 51 MSEK (36).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,67 SEK (1,20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46 MSEK (26).


1 januari–31 december 2021 

 • Nettoomsättningen ökade med 20% till 566 MSEK (471). 
 • Organiskt ökade omsättningen med 24% (-10), valutaeffekten uppgick till 4%.
 • EBITDA uppgick till 196 MSEK (143). 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 35% (30). 
 • Resultatet före skatt uppgick till 158 MSEK (112). 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,25 SEK (3,75). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 160 MSEK (71). 
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor per aktie 2021 (0,75).


”Med vårt starka momentum och uppdaterade strategiska inriktning planerar vi att ta tillvara på tillväxtmöjligheter genom att trappa upp vårt arbete med att utveckla ytterligare branschledande lösningar, till nytta för såväl patienter som laboratoriepersonal världen över.”

Simon Østergaard, vd & koncernchef

VD-kommentar
År 2021 var framgångsrikt på många sätt. Koncernens omsättning uppgick till 566 MSEK (471), motsvarande en organisk tillväxt om 24 procent. Koncernens totala kassaflöde för kvartalet uppgick till 27 MSEK (1), medan kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 160 MSEK (71). Under året såg vi också en tillfredställande utveckling inom försäljningen av CellaVision® DC-1 (DC-1) och en stark försäljning av reagenser i EMEA. Under andra halvåret 2021 har vi dessutom utarbetat en ambitiös strategi som kommer att skapa tillväxtmöjligheter på kort och lång sikt för CellaVision-koncernen.

Det fjärde kvartalet i korthet
Koncernens omsättning uppgick till 164 MSEK (131), motsvarande en organisk tillväxt om 25 procent för kvartalet. Koncernens totala kassaflöde uppgick till 18 MSEK (9). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 46 MSEK (26).

I Americas ökade försäljningen med 94 procent till 73 MSEK (38), jämfört med motsvarande kvartal 2020, som var kraftigt påverkat av pandemin. Som ett resultat av en solid avslutning på året ökade försäljningen i Americas till 210 MSEK (152), motsvarande en stark tillväxt om 38 procent för helåret.

I EMEA minskade försäljningen med 6 procent under kvartalet till 60 MSEK (64). Trots den marginella nedgången under det sista kvartalet 2021 har EMEA uppvisat styrka under året, med en försäljning på 252 MSEK (216), motsvarande en stabil tillväxt om 17 procent.

I APAC ökade försäljningen med måttliga 6 procent under kvartalet till 31 MSEK (29). För helåret landade APAC i nivå med föregående år med en försäljning på 103 MSEK (103).

Positiv utveckling för CellaVision DC-1 under 2021
Efter ett utmanande år 2020 förbättrades marknadsvillkoren under 2021, vilket möjliggjort för oss att intensifiera arbetet med att marknadsföra CellaVision DC-1 i flera geografiska regioner och olika typer av sjukhusmiljöer. Som ett resultat har vi sett ett ökat intresse för produktdemonstrationer och en betydande tillväxt i försäljningen av DC-1. Försäljningen av nya produkter tenderar att vara något volatil mellan kvartal och regioner, men för helåret 2021 ökade antalet sålda enheter med 56 procent. Vi ser fortfarande möjligheter att utöka försäljningen betydligt under de närmaste åren och vi arbetar aktivt för att utbilda marknadens aktörer om de fantastiska möjligheter som CellaVision DC-1 erbjuder.

Stabil tillväxt inom försäljning av reagenser i EMEA, fortsatt aktivitet i APAC och Americas
CellaVisions försäljning av reagenser under 2021 visade på en stabil tillväxt i EMEA-regionen eftersom vårt nätverk av partners har allt större framgång med försäljningen av hematologireagenser. Som en del av vår strategi för att utöka försäljningen av reagenser internationellt, utökar vi för närvarande tillverkningskapaciteten vid vår anläggning i Frankrike. Vårt arbete för att globalisera det här produktutbudet är för närvarande koncentrerat till Asien eftersom vi där ser möjligheter att omvandla konsumtionen av reagenser bland lokala leverantörer på den asiatiska marknaden. I Americas ser vi möjlighet att gå in på marknaden med vår högkvalitativa metanolfria RAL-reagens (MCDh) som erbjuder unika miljömässiga fördelar.

Obehindrade leveranser under kvartalet
CellaVision drabbades inte av några väsentliga störningar i leveranskedjan under kvartalet och leveranskapaciteten förblev intakt. Bolaget fortsätter att bevaka den globala leveranssituationen och vidtar ett flertal förebyggande åtgärder för att hantera potentiella störningar i leverantörskedjan framöver.

Inriktning efter pandemin
Trots att effekterna av en snabb spridning av den nya omikronvarianten av coronaviruset är svår att förutse, fortsätter CellaVision att höja ambitionerna inom marknadsföring och innovation, men följer samtidigt pandemins utveckling noga. Det innebär att vi har återupptagit projekt som har pausats och vi är återigen på gång med vår geografiska expansion. Vi förbereder oss också på att öka aktiviteterna inom lokal marknadssupport på några av våra befintliga marknader, och förbereder även rekryteringar till vår verksamhet i EMEA och Americas.

Uppdaterad strategi – fokus på långsiktig tillväxt
Under andra halvåret 2021 har vi arbetat med en långsiktig strategisk inriktning för CellaVisions framtida tillväxtresa. Vi avser att maximera vår kärnkompetens som supporterar de stora laboratorierna runt om i världen, samtidigt som vi accelererar de tillväxtmöjligheter vi har i CellaVision DC-1 och vår produktlinje av reagenser. Vi ser även god potential i att bygga ett ekosystem för digital cellmorfologi genom att leverera lösningar och förbrukningsvaror av hög kvalitet som garanterar säkra diagnoser. Vi avser att tillgodose ytterligare kliniska behov och optimera arbetsflödet för befintliga kunder och samtidigt utöka användandet av digital cellmorfologi till en ännu större kundbas. För att uppnå det planerar vi att ta tillvara på tillväxtmöjligheter genom att trappa upp vårt arbete med att utveckla ytterligare branschledande lösningar, till nytta för såväl patienter som laboratoriepersonal världen över. Den här inriktningen kommer att utgöra grunden för kommande års utveckling och ska omsättas i praktiken under 2022 och framåt.

Se sidan 3-5 för en mer detaljerad presentation av vår strategi.

Simon Østergaard,
VD och koncernchef

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera