1515
Annons
Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat Adtraction Group AB (”Adtraction” eller ”Bolaget”) att stabiliseringsåtgärder avseende Bolagets aktier har vidtagits.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet att förvärva aktier i Adtraction (”Erbjudandet”) och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) har Avanza möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner som är utformade för att stabilisera, upprätthålla och på annat sätt stödja marknadspriset på Bolagets aktier på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärder kan komma att utföras på Nasdaq First North, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North och avslutas 30 kalenderdagar därefter. Avanza har ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att ytterligare stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet, det vill säga 60,00 SEK per aktie.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har ett antal aktieägare i Adtraction åtagit sig att, på begäran av Avanza, sälja ytterligare 389 920 aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”) till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan nyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North.

Avanza har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, och i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014 (MAR) samt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, meddelat att stabiliseringsåtgärder har vidtagits avseende Bolagets aktier på Nasdaq First North i enlighet med vad som framgår nedan.

Kontaktperson på Avanza är Pauline Holst Blomqvist (tel. +46 8-562 250 00).

Stabiliseringsinformation

Emittent:Adtraction Group AB
Instrument:Aktier (SE0016833149)
Erbjudandestorlek (aktier):2 630 000
Övertilldelningsoption (aktier):389 920
Erbjudandepris (SEK):60,00
Ticker:ADTR
Stabiliseringsansvarig:Avanza Bank AB (publ)

Stabiliseringstransaktioner

DatumKvantitet (antal aktier)Pris (högsta)Pris (lägsta)Pris (genomsnitt)ValutaHandelsplats
2021-12-1365660,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden
2021-12-141 23060,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden
2021-12-166 66160,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden
2021-12-171 47560,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden
2021-12-201 72660,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden
2021-12-2145160,0060,0060,00SEKNasdaq First North Growth Market Sweden

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Gustafson, VD, simon.gustafson@adtraction.com, +46 73 823 03 32

Adtractions Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Denna information är sådan som Adtraction Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2021, kl. 18:30 CET.

Om oss
Adtraction är en ledande plattform inom digital marknadsföring via partners i Norden. Plattformen som Adtraction utvecklar och driver sammankopplar annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare. Adtraction arbetar med Annonsörer inom e-handel och finans. Bolaget har lokala kontor i elva länder i Europa, med huvudkontor i Stockholm. Mer information finns på www.adtraction.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som emitterats av Bolaget.

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien, och inget sådant erbjudande av värdepapper kommer att göras till allmänheten i Storbritannien, förutom att erbjudanden av värdepapper kan göras till allmänheten i Storbritannien när som helst enligt följande undantag i den Brittiska Prospektförordningen: (i) till varje juridisk enhet som är en kvalificerad investerare enligt definitionen i artikel 2 i den Brittiska Prospektförordningen, eller (ii) i övrigt omfattas av artikel 86 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”), förutsatt att inget sådant erbjudande av värdepapper kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt enligt artikel 85 i FSMA eller kompletterar ett prospekt enligt artikel 23 i den Brittiska Prospektförordningen. I detta sammanhang avses med ”erbjudande till allmänheten” i förhållande till värdepapperen, kommunikation i vilken form som helst och på vilket sätt som helst med tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och värdepapperen som ska erbjudas för att en investerare ska kunna besluta att köpa värdepapperen, och ”Brittiska Prospektförordningen” avser förordning (EU) 2017/1129 så som den införlivas i inhemsk rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Dessutom distribueras detta dokument i Storbritannien endast till och riktar sig endast till (i) professionella investerare som avses i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 i Föreskriften; eller (iii) andra personer till vilka det lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperen är endast tillgängliga för och alla inbjudningar, erbjudanden eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att ingås med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta meddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?