1515
Ambeas bokslutskommuniké 2020

Ökat resultat trots pandemin.

VDs kommentar:

Under det fjärde kvartalet ökade smittspridningen återigen i samhället. Vi såg en andra våg som nu påverkade andra geografiska delar än första vågen. I Danmark och Norge var samhällspridningen och effekterna på vår verksamhet större än under våren. Trots den stora samhällspridningen så var det glädjande att se hur antalet svåra fall och dödsfall var lägre än under första vågen i våra verksamheter.

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 2 764 (2 804) MSEK. Omsättningen var i nivå med föregående år, trots svagare norsk krona och lägre beläggning till följd av coronasituationen. Organiskt uppgick tillväxten till 0 procent. Ambea uppvisar ett starkt fjärde kvartal, trots en andra våg av coronapandemi, med ökad EBITA om 38 procent till 200 MSEK.

Coronasituationens påverkan på omsättning och resultat bedöms under det fjärde kvartalet uppgå till omkring -100 MSEK respektive -35 MSEK. I Altiden och Stendi var påverkan större än tidigare kvartal medan påverkan på övriga affärsområden var i nivå eller något lägre.

Under 2021 ser vi fram emot ett genomfört vaccinationsprogram och minskad smittspridning som följd. Detta är en förutsättning för att verksamheten ska kunna återgå till ett mer normalt läge, där vårt fokus som alltid kommer att vara att göra världen lite bättre, en människa i taget.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2020:
 • Nettoomsättningen minskade med 1 procent och uppgick till 2 764 (2 804) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 174 (110) MSEK
 • EBITA ökade med 38 procent och uppgick till 200 (145) MSEK motsvarande en marginal på 7,3 (5,2) procent
 • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 30 procent till 200 (154) MSEK
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,3 (5,5) procent
 • Periodens resultat uppgick till 93 (36) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,98 (0,39) SEK före och efter utspädning
 • Fritt kassaflöde uppgick till 466 (471) MSEK
Väsentliga händelser i fjärde kvartalet och efter kvartalets slut
 • Ambea bedömer att nettoomsättning och EBITA påverkats negativt med omkring 100 MSEK respektive 35 MSEK under kvartalet till följd av coronasituationen. Den negativa påverkan inkluderar såväl intäktsbortfall på grund av lägre inflyttningstakt inom framförallt äldreomsorg, som högre kostnader för skyddsmaterial och sjukfrånvaro, samt mottagna statliga stödmedel.
 • Under kvartalet utsågs Mark Jensen till ny koncernchef och verkställande direktör för Ambea. Han tillträder sin position den 8 mars.
 • Efter kvartalets utgång förvärvades 6 verksamheter inom boende och daglig verksamhet i Sverige från LSS Omsorgen. Ambea ingick också avtal om att förvärva Ekkofondens omsorgsverksamhet, som driver boenden över hela Danmark för vuxna med funktionsnedsättning.
 • Coronapandemin bedöms ha en fortsatt negativ påverkan på bolaget under 2021. Under det första kvartalet bedöms den negativa påverkan uppgå till 90-100 MSEK på omsättningen samt 30-40 MSEK på EBITA.
 • Styrelsen föreslår att utdelning för 2020 lämnas med 1,15 (0) kronor per aktie.

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på: https://edge.media-server.com/mmc/p/8z98xf9z

Uppringningsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst tio minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 7444318.

Telefonnummer:

Sverige:                                        +46 (0)8 506 921 80
Storbritannien:                              +44 (0)20 71 92 80 00
USA:                                             +1 631 510 7495

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgängligt på www.ambea.se och www.ambea.com.

Informationen är sådan som Ambea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-16 07:00 CET.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?