1515
Annons
Vestum förvärvar specialistbolag inom elinstallationer med en omsättning om 51 MSEK

Vestum AB (publ) (”Vestum”) har – genom Vestum Sweden AB – ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Högsbo El AB (”Högsbo El”). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 488 787 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Högsbo El kommer att ingå i Vestums segment Services. Under räkenskapsåret 2021 genererade Högsbo El en omsättning om 51 MSEK. Högsbo El har en EBITA-marginal som är högre än Vestum-koncernens justerade EBITA-marginal.

Om Högsbo El

Högsbo El grundades 1995 och utför elarbeten till fastighetsägare och byggentreprenörer i samband med kontorsrenoveringar, fastighetsutveckling och nybyggnation. Bolagets kunder finns i Göteborg med omnejd.

Högsbo El har 23 anställda och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Högsbo El:s siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med maj 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi Högsbo El – ett specialistbolag inom elinstallationer – till Vestum! Högsbo El har i snart 30 år utfört högkvalitativa elarbeten till fastighetsägare och byggentreprenörer i Göteborgsregionen. Bolaget arbetar till största delen med avtal på löpande räkning, vilket ger en ökad flexibilitet i affärsmodellen. Högsbo El utgör vårt femte förvärv inom elinstallationer och vi ser mycket fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med de tidigare ägarna, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 488 787 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 6 april 2022 till och med 21 april 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (”lock-up”).

Antal utestående aktier skulle i samband med transaktionen öka från befintliga 365 688 759 till 366 177 546 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka två veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera