1515
Annons
First Venture Sweden AB: First Venture substansvärde 31 december 2021

Avkastning på substansvärdet för perioden oktober-december 2021 uppgick till +6,3%.

First Ventures substansvärde per aktie uppgickper den 31 december 2021 till 10,47 kronor. Rabatten i förhållande till börskursen var 29,4%. Avkastning på substansvärdet för perioden oktober-december 2021 uppgicktill +6,3%.

Substansvärdets fördelning per 31 december 2021

Andel av
substansvärdet
Noterade Sektor Marknadsvärde, Kr/aktie*** %
tillgångar SEK*

Humble Group Hälsa 121 393692 3,24 30,9%
Sprint Bioscience Hälsa 23 456354 0,63 6,0%
Alelion Hållbarhet 19 990385 0,53 5,1%
Kiliaro Teknologi 12 569998 0,33 3,2%

Kapitalförsäkring 16 243 628 0,43 4,1%
193 654 056 5,16 49,3%

Onoterade
tillgångar
Mendi Innovation Hälsa 16 649 873 0,44 4,2%
Speedment Teknologi 9 860 774 0,26 2,5%
Cling Hållbarhet 8 600 003 0,23 2,2%
Zigrid Hållbarhet 8 337 820 0,22 2,1%
Nutribe Hälsa 6 534 250 0,17 1,7%
CombiQ Teknologi 5 956 500 0,16 1,5%
Virtual eTraining Teknologi 5 069 440 0,14 1,3%
Applied Nano Hållbarhet 3 277 040 0,09 0,8%
Surfaces
64 285 700 1,71 16,4%

Övriga onoterade 8 425 646 0,22 2,1%
värdepapper

Totalt innehav 266 365 401 6,87 67,8%

Övriga tillgångar 126 498811** 3,37 32,2%
-skulder

Substansvärde 392 864 212 10,47 97,9%

* Baseras på
aktiekurser:
Humble 28
kr/aktie, Sprint
Bioscience 4,80
kr/aktie, Alelion
1,39 Kiliaro 3,77
kr/aktie
**Varav ca 151
MSEK avser
likvida medel
***Antal aktier i
First Venture: 37
524 206 st

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera