Annons
First Venture Sweden AB: First Venture substansvärde 31 maj 2022

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 maj 2022 till 8,59 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 39,0 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-maj 2022 uppgår till -17,9 %. First North All-share Index avkastade -23,5 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 31 maj 2022

Andel av
substansvärdet
Noterade Sektor Marknadsvärde, Kr/aktie*** %
tillgångar SEK*

Humble Group Hälsa 82 200 871 2,19 25,5%
Sprint Bioscience Hälsa 16 436 569 0,44 5,1%
Alelion Hållbarhet 12 129 808 0,32 3,8%
Kiliaro Teknologi 6 533 423 0,17 2,0%
Lyckegård Hållbarhet 5 788 714 0,15 1,8%
Copperstone Hållbarhet 2 097 900 0,06 0,7%
Spherio Hållbarhet 543 750 0,01 0,2%

Kapitalförsäkring 17 583 708 0,47 5,5%
143 314 743 3,82 44,4%

Onoterade
tillgångar
Verduro Hälsa 17 520 000 0,47 5,4%
Mendi Innovation Hälsa 16 649 873 0,44 5,2%
CombiQ Teknologi 16 238 100 0,43 5,0%
Speedment Teknologi 9 860 774 0,26 3,1%
Cling Hållbarhet 8 600 003 0,23 2,7%
Zigrid Hållbarhet 8 337 820 0,22 2,6%
Tribonex Hållbarhet 7 050 800 0,19 2,2%
Virtual eTraining Teknologi 5 069 440 0,14 1,6%
Mindforce Game Hälsa 3 599 876 0,10 1,1%
Lab
92 926 686 2,48 28,8%

Övriga onoterade 4 733 866 0,13 1,5%
värdepapper

Totalt innehav 240 975 295 6,42 74,7%

Övriga tillgångar 81 493 297 2,17 25,3%
-skulder**

Substansvärde 322 468 592 8,59 100,0%

* Baseras på
aktiekurser:
Humble 18,96
kr/aktie, Sprint
Bioscience 3,36
kr/aktie, Alelion
0,84, Kiliaro
1,99 kr/aktie,
Spherio 0,63
kr/aktie
Lyckegård 3,20
kr/aktie,
Copperstone 1,13
kr/aktie
**Varav ca 66,9
MSEK avser
likvida medel
***Antal aktier i
First Venture: 37
524 206 st

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera