1515
Xspray Pharma publicerar delårsrapport Q3, januari – september 2020

”Xspray Pharma befinner sig i en händelserik fas med flera avgörande milstolpar inom räckhåll. Efter genomförda bioekvivalensstudier arbetas det intensivt med förberedelserna för bolagets första ANDA-ansökan och att hitta den rätta partnern för HyNap-Dasa.” Per Andersson, VD Xspray Pharma AB (publ)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • I augusti signerades en överenskommelse med Pharmacare Premium Ltd. om att bygga en ny tillverkningsenhet på Malta.
 • I augusti meddelades de preliminära resultaten från den första av två kliniska studier där Hy-Nap-Dasa jämfördes med referensprodukten Sprycel®. Data visade att bioekvivalens för Hy-Nap-Dasa inte uppnåddes till följd av låg eller obefintlig absorption av Sprycel® hos några av testpersonerna. Studien genomfördes på friska frivilliga på fastande mage.
 • I augusti förstärktes Xsprays IP-rättigheter genom att ett ”Notice of Allowance” erhölls från det amerikanska patentverket avseende bolagets patentansökan för tabletter innehållande dasatinib propylenglykolsolvat (dasatinib PG).
 • I augusti meddelades att VD Per Andersson samt övriga optionsinnehavare utnyttjade möjligheten att teckna aktier i Xspray genom att utnyttja respektives fulla antal teckningsoptioner i optionsprogrammet LTIP 2017/2020.
 • I augusti publicerades 6-månadersdata från bolagets stabilitetsstudie med kommersiellt tillverkade HyNap-Dasa-tabletter. Data från studien visade att tabletterna uppfyller kravspecifikationerna och att data kan användas i en kommande ANDA-ansökan.
 • I september meddelade styrelseordförande, Michael Wolff Jensen, att han inte kommer att vara tillgänglig för omval vid årsstämman 2021.
 • I september meddelades de preliminära resultaten från den andra av två kliniska studier för HyNap-Dasa. Studien uppfyllde statistiska och formella bioekvivalenskrav där HyNap-Dasa jämfördes med referensprodukten Sprycel®. Studien genomfördes på friska frivilliga i samband med att de hade intagit en måltid.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I oktober genomfördes en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs om 142,50 SEK per aktie. Emissionen tillförde cirka 265 mSEK före transaktionskostnader och ökade antalet aktier med 1 861 291, från 17 031 213 till 18 892 504.
 • I oktober meddelades valberedningens sammansättning för årsstämman 2021.

Koncernen, juli - september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -11 560 kSEK (-9 921)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,69 SEK (-0,62)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 764 kSEK (-8 747)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -19 868 kSEK (-22 898)

Koncernen, januari - september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -37 438 kSEK (-27 033)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -2,23 SEK (-1,79)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36 076 kSEK (-22 692)
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -68 901 kSEK (-67 846)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 116 622 kSEK (130 657)

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: http://xspraypharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?