Annons
Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 31 maj 2022
  • Substansvärdet[1] minskade med 18,5 procent till 117 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 18,3 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2022

Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 1 468 32 27,6
000
Scandi Standard 10 100 419 9 7,9
000
Catena Media[3] 5 700 367 8 6,9
000
SEB 3 100 336 7 6,3
000
Musti Group[4] 1 710 326 7 6,1
309
Ovzon 6 089 304 7 5,7
828
Stenhus Fastigheter 20 729 290 6 5,5
777
Bahnhof 7 375 256 6 4,8
000
Nordnet 1 600 248 5 4,7
000
Q-linea 2 234 181 4 3,4
000
Övriga noterade 551 12 10,4
värdepapper
Summa noterade 4 747 104 89,4
värdepapper

Onoterade 249 5 4,7
värdepapper
Övriga tillgångar 169 4 3,2
och skulder,
netto[5]
Totalt, före 5 164 114 97,2
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning
Återlagd beslutad 148 3 2,8
ännu ej utbetald
utdelning[6]
Totalt, efter 5 312 117 100,0
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning[6]

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2022 var 123,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari - juni 2022                          8 juli 2022, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - september 2022               11 oktober 2022, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2022 redovisas den 16 augusti 2022. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 juni 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2022 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 maj 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 924.202 till en genomsnittlig köpkurs om 117 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 24,35 kronor per teckningsoption.

[4] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 18,13.

[5] Varav likvida medel uppgick till 313 Mkr.

[6] Årsstämman den 20 april 2022 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kronor per aktie, motsvarande totalt 295 Mkr. I april 2022 utbetalades 148 Mkr och i oktober 2022 beräknas den andra utdelningen om 148 Mkr att utbetalas.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera