1515
Annons
Valberedningen inför årsstämman 2022

SaveLend Group ABs (publ) (“SaveLend Group” eller “Bolaget”) årsstämma kommer att hållas onsdagen den 26 april 2022. Valberedningen består av följande ledamöter: Bo Engström, utsedd av årsstämman 2021, tillika valberedningens ordförande, Ludwig Pettersson, Claes Hallén, Per Wolf och Jonas Ahlberg.

Valberedningen i SaveLend Group AB består av styrelseordförande Bo Engström, tillika valberedningens ordförande, samt fyra representanter vilka, i enlighet med beslut från stämman, utsetts av de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget. 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2022 lägga fram förslag till årsstämman om val av stämmoordförande, styrelsearvode och annan ersättning för utskottsarbete, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, val av revisor och revisorsarvode och förändringar i principer för utseende av och instruktion för valberedningen. 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra detta senast den 14 januari 2022 antingen via e-post till investor@savelend.se, eller via brev till adress Valberedningen i SaveLend Group AB, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på SaveLend Groups hemsida savelendgroup.se.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera