Annons

Finansiella rapporter

Wärtsilä B

8,87
EUR
+0,15EUR+1,72%

Resultaträkning

Intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Nettoresultat
Vinst per aktie (SEK)
Föreslagen utdelning (SEK)
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2021202020192018
4 7784 6045 1705 174
2 1492 1142 2342 402
314234362543
296191315502
193133218386
0,330,230,370,65
0,240,200,480,48
MEURMEURMEURMEUR
2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Moderbolagets ägare
Minoritetsintressen
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2021202020192018
504444492324
1 7751 7161 7771 747
260267249298
11 1921 3651 165
8709221 2371 222
4141670
964919358487
----
6 5236 2326 3986 059
2 3232 1882 4102 432
8111414
1 1531 4511 3171 092
3 0472 5922 6712 535
6 5236 2326 3986 059
MEURMEURMEURMEUR
2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31
Wärtsilä B balans- och resultaträkning. Se hur Wärtsilä B presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Mina favoriter

Skapa ett konto utan kostnad och ta del av Mina favoriter

Har du redan ett konto eller en prenumeration?

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera