Annons

Finansiella rapporter

Millicom International Cellular SDB

177,00
SEK
-0,50SEK-0,28%

Resultaträkning

Intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Nettoresultat
Vinst per aktie (SEK)
Föreslagen utdelning (SEK)
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2021202020192018
41 80334 23640 55053 860
30 02424 62429 31839 801
5 9673 6615 3778 853
6 628-2 2232 0393 100
4 916-3 0611 4401 272
53,05-28,0413,84-0,89
0,000,0024,6923,65
MSEKMSEKMSEKMSEK
2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Moderbolagets ägare
Minoritetsintressen
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2021202020192018
38 08229 96026 96236 083
69 90727 93230 10447 516
8 37525 12538 4185 994
570304299600
3 6672 8813 4703 790
0000
8 1037 18210 8866 890
----
137 071101 962120 229109 449
24 80818 66525 06330 088
01 7652 5347 688
71 65561 88972 66554 424
40 60821 40722 50124 927
137 071101 962120 229109 449
MSEKMSEKMSEKMSEK
2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31
Millicom International Cellular SDB balans- och resultaträkning. Se hur Millicom International Cellular SDB presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Mina favoriter

Skapa ett konto utan kostnad och ta del av Mina favoriter

Har du redan ett konto eller en prenumeration?

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera