1515
Annons

Finansiella rapporter

Safello Group

4,76
SEK
+0,05SEK+1,06%

Resultaträkning

Intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Nettoresultat
Vinst per aktie (SEK)
Föreslagen utdelning (SEK)
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
202120202019
7583150
37160
-1410
-1410
-1410
-0,720,040,00
0,000,000,00
MSEKMSEKMSEK
2021-01-012020-01-012019-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-31

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Moderbolagets ägare
Minoritetsintressen
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
202120202019
000
1050
1100
420
-00
000
35170
---
63280
56230
000
000
750
63280
MSEKMSEKMSEK
2021-01-012020-01-012019-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-31
Safello Group balans- och resultaträkning. Se hur Safello Group presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera