Annons

Finansiella rapporter

Metsä Board A

10,35
EUR
+0,15EUR+1,47%

Resultaträkning

Intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Nettoresultat
Vinst per aktie (SEK)
Föreslagen utdelning (SEK)
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2021202020192018
2 0841 8901 9321 944
680697594595
376227181246
366212166224
314170145203
0,820,480,410,57
0,410,260,240,29
MEURMEURMEURMEUR
2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Moderbolagets ägare
Minoritetsintressen
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2021202020192018
935825742753
19192123
684574671715
383360380366
----
016-170
524214134110
----
2 9222 3032 2702 284
1 8461 3841 3381 323
-000
552565542471
517354391490
2 9222 3032 2702 284
MEURMEURMEURMEUR
2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31
Metsä Board A balans- och resultaträkning. Se hur Metsä Board A presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Mina favoriter

Skapa ett konto utan kostnad och ta del av Mina favoriter

Har du redan ett konto eller en prenumeration?

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera