1515
Annons

Finansiella rapporter

Loyal Solutions

7,00
SEK
0,00SEK0,00%

Resultaträkning

Intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Nettoresultat
Vinst per aktie (SEK)
Föreslagen utdelning (SEK)
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
202120202019
201517
1066
-1300
-14-10
-12-10
-1,42-0,160,05
0,000,000,00
MSEKMSEKMSEK
2020-07-012019-07-012018-07-01
2021-06-302020-06-302019-06-30

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Moderbolagets ägare
Minoritetsintressen
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
202120202019
000
101212
100
453
000
011
3766
---
572523
3524
000
111514
1085
572523
MSEKMSEKMSEK
2020-07-012019-07-012018-07-01
2021-06-302020-06-302019-06-30
Loyal Solutions balans- och resultaträkning. Se hur Loyal Solutions presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera