1515
Annons

Finansiella rapporter

Kone B

41,66
EUR
+1,00EUR+2,46%

Resultaträkning

Intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Nettoresultat
Vinst per aktie (SEK)
Föreslagen utdelning (SEK)
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
20212020201920182017
10 5149 9399 9829 0718 942
6 2175 9815 9605 4565 500
1 2951 2131 1931 0421 217
1 3211 2241 2181 0871 275
1 023947939845975
1,961,771,761,591,84
2,102,251,701,651,65
MEURMEURMEURMEURMEUR
2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-012017-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Moderbolagets ägare
Minoritetsintressen
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
20212020201920182017
737710742397377
1 6221 5501 6151 5941 600
439406454427396
7185976496241 245
2 4212 1792 2321 9881 609
2 42001 6121 2900
490458662636497
-----
9 7208 7928 6137 7347 738
3 1993 1973 1933 0812 907
00000
869522887629625
5 6524 9184 5334 0254 205
9 7208 7928 6137 7347 738
MEURMEURMEURMEURMEUR
2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-012017-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-312018-12-312017-12-31
Kone B balans- och resultaträkning. Se hur Kone B presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera