Annons

Finansiella rapporter

JM

247,20
SEK
+7,40SEK+3,09%

Resultaträkning

Intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Nettoresultat
Vinst per aktie (SEK)
Föreslagen utdelning (SEK)
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
20222021202020192018
16 38514 60815 38815 69216 161
-2 7952 7812 6982 914
2 0642 2162 0282 0081 886
1 9942 1581 9551 9281 817
1 5751 7981 5751 5701 438
23,4025,9019,4122,4320,58
14,0013,5012,756,2512,00
MSEKMSEKMSEKMSEKMSEK
2022-01-012021-01-012020-01-012019-01-012018-01-01
2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Moderbolagets ägare
Minoritetsintressen
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
20222021202020192018
-----
-----
-----
-0000
-----
--1 760-1 803-1 701-1 387
-3 9813 0372 3971 682
-----
17 12217 23316 66517 59316 487
9 0068 6087 8177 3266 798
-0000
-3 6414 0164 4133 879
-4 9844 8325 8545 810
17 12217 23316 66517 59316 487
MSEKMSEKMSEKMSEKMSEK
2022-01-012021-01-012020-01-012019-01-012018-01-01
2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31
JM balans- och resultaträkning. Se hur JM presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Mina favoriter

Skapa ett konto utan kostnad och ta del av Mina favoriter

Har du redan ett konto eller en prenumeration?

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera