Annons

Finansiella rapporter

I.A.R Systems Group B

158,00
SEK
-3,60SEK-2,23%

Resultaträkning

Intäkter
Bruttoresultat
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Nettoresultat
Vinst per aktie (SEK)
Föreslagen utdelning (SEK)
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2021202020192018
356372406385
152185220217
-6884108116
-6877107114
-66598188
-4,944,365,966,67
0,000,000,005,00
MSEKMSEKMSEKMSEK
2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Moderbolagets ägare
Minoritetsintressen
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Presentationsvaluta
Datum för rapportperioden
2021202020192018
5054649
531577568484
66815
10677
59596763
1000
1136861106
----
813834825722
585613592550
0000
49706932
179150164140
813834825722
MSEKMSEKMSEKMSEK
2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-01
2021-12-312020-12-312019-12-312018-12-31
I.A.R Systems Group B balans- och resultaträkning. Se hur I.A.R Systems Group B presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Mina favoriter

Skapa ett konto utan kostnad och ta del av Mina favoriter

Har du redan ett konto eller en prenumeration?

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera